Nederlands | Français Belgium

Loading

Aon’s “Terrorism and Political Violence Map” 2015: België 1 van de 9 westerse economieën met toegenomen terrorismedreiging

 

België op 12° plaats wereldwijd als leverancier van Syriëstrijders

Brussel, 6 augustus 2015 – Westerse economieën staan bloot aan steeds grotere risico’s als gevolg van de verhoogde terreurdreiging van islamitische extremisten. Netto zijn de risico’s van terrorisme en politiek geweld wereldwijd gedaald. Vooral Zuid-Amerika is veiliger geworden. Wereldwijd zijn terreuraanslagen het vaakst gericht op bedrijven in de retailsector.

Dit blijkt uit de Terrorism & Political Violence Map van risico-adviseur en verzekeringsmakelaar Aon, die bedrijven op die manier houvast biedt bij het verminderen van risico’s op terreur en politiek geweld.

De Aon Terrorism & Political Risk Map laat in 2015 een wisselend beeld zien. Netto werden meer landen veiliger (daling in 21 landen versus stijging in 13 landen), maar in die landen waar politiek geweld en terreur zich concentreren neemt de dreiging in intensiteit toe. Er tekent zich een duidelijke tweedeling af: de risico's clusteren zich in Zuid-Azië (voornamelijk Afghanistan en Pakistan), Noord-Afrika en het Midden-Oosten.[klik op de afbeelding om PDF van de Risk map te openen]
 

België, Frankrijk en Duitsland zien risicorating stijgen
In negen westerse economieën (Australië, België, Canada, Denemarken, Estland, Frankrijk, Duitsland, Ierland en Noorwegen) zijn de risico’s van terreur en politiek geweld toegenomen. Deze verhoging kan in veel gevallen worden toegeschreven aan toegenomen terrorismedreiging die grotendeels voortkomt uit de toenemende invloed van IS en de voortdurende dreiging van aanhangers van Al-Qaeda en daaraan gelieerde groepen.

De grootste risico's voor bedrijven zijn het groeiende risico op gewapende conflicten door een veranderend en instabiel regionaal machtsevenwicht, en de toegenomen terrorismedreiging in ontwikkelde economieën.

De rivaliteit en het opeisen van het leiderschap van de globale jihadistische beweging is kenmerkend voor het globale terrorisme sedert het ontstaan van IS. De migratie van extremisten naar het Midden-Oosten heeft de dreiging in sommige landen zoals Rusland zelfs doen afnemen. Maar wereldwijd is de dreiging van terreurdaden toch toegenomen door het succesvol rekruteren van strijders die bereid zijn om overal daden van geweld te plegen.

België bekleedt de 12° plaats in de lijst van landen die Syriëstrijders aanleveren:

Percentage terreuraanslagen per sector en per land 

In het bedrijfsleven worden retailers het meest door terroristische aanslagen getroffen. Ook de olie-industrie is vaak het doelwit. Wereldwijd is Irak het meest getroffen land; 30% van alle terroristische aanslagen vindt in dat land plaats.

Wijzigingen per land
In 21 landen is het risico op terrorisme en politiek geweld afgenomen: Albanië, Bangladesh, Barbados, Bhutan, Brazilië, Costa Rica, Kroatië, Cuba, Tsjechië, Egypte, Fiji, Guyana, Honduras, Kirgistan, Mauritanië, Mongolië, Marokko, Mozambique, Panama, Tunesië en Oezbekistan.

In 13 landen is het risico op terrorisme en politiek geweld toegenomen: Australië, België, Canada, Denemarken, Estland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Lesotho, Noorwegen, Saoedi-Arabië, Tanzania en Oekraïne.

Ontwikkelingen per regio
De resultaten zijn het meest positief in Zuid-Amerika: daar daalt het risiconiveau in zeven landen, waaronder Cuba en Honduras die daarmee de eerste risicodaling van het decennium zien. Dit is het gevolg van de vooruitgang die is geboekt in het contraterrorisme en van acties om een einde te maken aan langlopende conflicten in Colombia en Peru.

Oplopende geopolitieke spanningen in delen van Oost-Europa en Eurazië zorgden voor verhoogde risicoscores van Oekraïne en Estland. De militaire manoeuvres en toegenomen defensie-uitgaven van Rusland hebben de dreiging van gewapende conflicten in het gebied doen toenemen. Het algemene beeld voor de rest van de regio is gematigd positief. Dat geldt ook voor Centraal-Azië, waar drie risicoratings daalden.

In de Afrikaanse regio Sub-Sahara bevinden zich de meeste landen met een hoog risico (16). Hier leiden onvrede met de regering en sociaaleconomische problemen tot civiele onrust en conflicten, waardoor een 'risicodriehoek' ontstaat die zich uitstrekt tussen Nigeria, Somalië en Libië. Zuid-Afrika springt er daarentegen positief uit als een relatief stabiele subregio. Het Midden-Oosten laat een vergelijkbaar beeld zien, met een groot verschil in risico tussen de stabiele, welvarende Golfstaten en de Levant, Jemen en Bahrein.

Belang terrorismedreiging voor het Belgische internationaal georiënteerd bedrijfsleven
Volgens Bart Goossens, CCO van Aon België, is het volgen van de ontwikkelingen per regio op het gebied van terrorisme en politiek geweld daarom extra relevant.

“Voor Belgische internationaal georiënteerde bedrijven is het belangrijk om na te gaan welke gevolgen terroristische dreiging voor hen kan hebben, een aantal worst case scenario’s uit te werken en de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten te houden. Als een bedrijf risico loopt, loont het om een actieplan achter de hand hebben als zich een terroristische aanslag of politiek geweld voordoet. Het vergt goed crisismanagement om met de grote impact om te kunnen gaan. De veiligheid van eigen mensen, een grote druk op informatie en communicatie, noodzakelijke afstemming met politie en overheid, continuïteit van dienstverlening en het omgaan met de financiële gevolgen en verwoestende schade zijn dan enkele van de grootste uitdagingen.”

Over de Risk Map
De Terrorism & Political Violence Map van Aon, opgesteld in samenwerking met The Risk Advisory Group, heeft als doel bedrijven inzicht te bieden in het huidige wereldwijde risicolandschap en ze te helpen de risico's op waarde te schatten. De ratings zijn een weergave van algemene beoordelingen van het risico op politiek geweld, en leunen zwaar op empirische gegevens en degelijke analytische methoden. Elk land krijgt scores toegekend - verwaarloosbaar, laag, middelhoog, hoog of ernstig - voor de risico’s op het gebied van terrorisme, civiele onlusten (zoals stakingen, rellen en civiele onrust) en conflicten (zoals opstand en oorlog). De drie variabelen samen bepalen de totale score voor een land.

De risicoratings zijn gebaseerd op gegevens van de TerrorismTracker over de afgelopen twaalf maanden, de gegevens en inlichtingen van The Risk Advisory Group en overleg tussen deskundigen van The Risk Advisory Group en Aon.

Ga voor meer informatie naar www.aon.com/terrorismmap.

Over Aon
Aon is een toonaangevende adviesverlener in verzekeringen, herverzekeringen, risicobeheer, pensioenen en employee benefits. We halen voor onze klanten het beste uit de verzekeringsmarkt en dragen zo bij aan de realisatie van hun objectieven. Aon België heeft een toegewijd team van 370 medewerkers verspreid over 4 kantoren (Antwerpen, Brussel, Gent en Luik). Het bedrijf maakt deel uit van Aon plc in Londen. Het wereldwijde Aon-netwerk omvat circa 500 kantoren in meer dan 120 landen en telt ruim 69.000 medewerkers. Hiermee is Aon een wereldleider op het gebied van risicomanagement, (her)verzekeringen en adviesverlening in personeelsbeleid. Aon plc staat genoteerd aan de effectenbeurs van New York (NYSE : AON). Aon is sponsor van Manchester United: www.aon.com/manchesterunited. Meer informatie over Aon: www.aon.be.

 


Volg Aon