Netherlands

Loading

De eerste EMEA Health Survey

Nederlands gezondheidsbeleid is vaak ondermaats. Is uw beleid op orde?

De resultaten van de eerste Aon EMEA Health Survey zijn bekend. In totaal hebben er meer dan 500 bedrijven deelgenomen, waarvan 22 afkomstig uit Nederland. Hier vindt u de ‘EMEA Health Survey’-rapportage en de whitepaper ‘Health Challenges in EMEA’.

Gezondheidsbeleid in Nederland vaak ver ondermaats
Hoewel het verband tussen gezondheid en presteren op het werk door de overgrote meerderheid van werkgevers (93%) wordt erkend, meet slechts 13% het effect van zijn gezondheidsstrategieën. In internationaal perspectief bezien heeft Nederland te kampen met grote uitdagingen op het gebied van vergrijzing en duurzame inzetbaarheid van personeel.

Laat uw gezondheidsbeleid onderzoeken
De belangrijkste gezondheids- en welzijnsproblemen komen bij Nederlandse bedrijven vaker voor dan bij bedrijven uit andere landen in de EMEA-regio. Tegelijkertijd doen Nederlandse bedrijven minder om ze aan te pakken. Er is wellicht ook voor ú op bepaalde punten snel winst te behalen op het gebied van gezondheid. Lees de rapportage en whitepaper voor verdere informatie en/of neem direct contact met ons op.