Netherlands

Loading

Aon Global Risk Consulting

Aon Global Risk Consulting

Waardecreatie met Risk Management

Goed risk management zorgt voor bescherming tegen onverwachte tegenvallers. Hierdoor zijn de resultaten stabieler en is de waardering door aandeelhouders hoger. In tijden van crisis blijkt de toegevoegde waarde van risk management nog groter. Onderzoek laat zien dat hoe beter het risk management van een onderneming is, hoe beter de financiële resultaten zijn. Daarmee is risk management dus geen kostenpost of ‘compliance issue’ maar een activiteit die concreet waarde toevoegt.

Aon Global Risk Consulting (AGRC) kent een tweetal specialismen: Risk Management en Risk Finance. Deze onderdelen zijn nauw met elkaar verweven. Binnen het risk management team worden risico’s geïdentificeerd en waar gewenst ook gekwantificeerd. Na deze kwantificering kunnen risk finance consultants voor u nagaan welke financieringsstrategie het beste hierbij past. Voor meer informatie bezoek de websites.

Risk Management
Risk Finance

Actueel

AGRC Risk Impact

Risk Impact is een uitgave van Aon Global Risk Consulting (AGRC), waarin de actuele risico’s en hun potentiële impact voor het Nederlands bedrijfsleven worden besproken. Iedere maand blikken we terug: wat speelt er in de wereld, wat betekent dit voor u en wat kunt u doen om de impact op uw bedrijf te beheersen en beperken?


Eerdere edities  

Global Risk Management Survey

De Aon Global Risk Management Survey is een tweejaarlijkse enquête van Aon Risk Solutions uitgevoerd onder risicomanagers en financieel verantwoordelijken. Dit onderzoek is uitgevoerd onder meer dan 1400 organisaties uit 70 landen en behelst kwalitatieve en kwantitatieve risicoaspecten.


Lees meer  

Risk Maturity Index

Bepaal de volwassenheid van uw risicomanagement

De Risk Maturity Index is een gebruiksvriendelijke en kosteloze online tool die zich door middel van specifieke vragen richt op tien belangrijke karakteristieken van risicomanagement.


Lees meer  

Events