Netherlands

Loading

Pensioenopbouw boven de honderdduizend euro voortaan onmogelijk

Nieuwe pensioenregels

Sinds 1 januari 2015 zijn nieuwe pensioenregels van kracht. Deze regels hebben een verdere beperking van de pensioenopbouw tot gevolg. Daarnaast is het pensioengevend salaris gemaximeerd. Door de nieuwe regels zijn veel pensioenregelingen (weer) aangepast.

Maximum pensioengevend loon
Er is een maximum pensioengevend salaris geïntroduceerd op grond waarvan een pensioen mag worden berekend en dat fiscaal wordt ondersteund.
Heeft u een werknemer een bruto salaris van meer dan honderdduizend euro? Dan is het niet meer mogelijk om over het meerdere fiscaal vriendelijk pensioen op te bouwen. Wel is het mogelijk om voor het deel boven de honderdduizend euro vrij van vermogensrendementsheffing in box 3 te sparen voor de oude dag.

Gevolgen voor werknemers
De plannen hebben grote gevolgen hebben voor werknemers met hoge inkomens. Vaak is het uitgavenpatroon mede gebaseerd op de toekomstige inkomensverwachtingen. Werknemers die het wegvallen van pensioen willen compenseren, kunnen vrijwillig gaan sparen in een speciaal daarvoor geïntroduceerde nettolijfrente of nettopensioen. Voor deze werknemers zullen de gevolgen voor de nabestaandendekking ook ingrijpend zijn.

Hogere lasten werkgevers
Daarnaast nemen de lasten voor de werkgevers toe. Zij moeten voor iedere werknemer die dit aangaat de arbeidsvoorwaarden aanpassen. Ook voor pensioenuitvoerders en verzekeraars zullen de kosten toenemen.

Hoe kan Aon helpen?

  • Aon onderzoekt of uw regeling voldoet aan de nieuwe fiscale wetgeving per 1 januari 2015
  • Voldoet uw regeling niet aan de huidige fiscale wetgeving? Dan ondersteunen wij u bij het ontwikkelen van een nieuwe duurzame pensioenregeling
  • Heeft u werknemers in dienst met een salaris dat hoger is dan honderdduizend euro?

Dan ontwikkelen wij voor hen een stappenplan. Daarmee kunt u onder meer de volgende vragen beantwoorden:

  • Wat zijn de financiele gevolgen van de invoering van de deze salarisgrens voor werkgever en werknemer?
  • Op welke wijze kan de versobering van het pensioen gecompenseerd worden?
  • Hoe bereken ik de hoogte van de compensatie?
  • Wil ik als werkgever een collectieve oplossing voor mijn werknemers bieden?
  • Wil ik als werkgever individueel advies voor mijn werknemers faciliteren?

Wilt u inzicht hebben in de toekomstige effecten op uw pensioenregeling als gevolg van bijvoorbeeld de aanpassingen per 1 januari 2015? Dan geeft Aon een prognose van de toekomstige pensioenlasten.

Ook voor uw deelnemers kunnen wij een doorrekening maken van de nieuwe pensioenuitkomsten.

Wilt u meer weten?
Wilt u weten wat de deze veranderingen betekenen voor uw pensioenregeling? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag bij het beantwoorden van uw vragen.