Netherlands

Loading

Privacy Impact Analyse - One pager

Uw privacyrisico’s in beeld

Digitalisering helpt organisaties wereldwijd bij het verzamelen, opslaan en delen van persoonsgegevens. Zo bezien is digitalisering een geschenk. Maar aan al dit gemak kleven ook privacyrisico’s: bij een datalek kunnen persoonsgegevens in één klap op straat terecht komen.

Met de Privacy Impact Analyse (PIA) van Aon heeft u snel in kaart waar in uw organisatie de grootste privacyrisico’s liggen en welke maatregelen u moet treffen voor 2018.

Lees de one pager (pdf)