Netherlands

Loading

Collectieve ANW-Hiaatverzekering

Het ANW-hiaatprogramma van Aon biedt extra zekerheid voor nabestaanden van uw medewerkers

Heeft u er wel eens bij stil gestaan wat de financiële consequenties zijn voor de nabestaanden wanneer een van uw medewerkers overlijdt? Om de financiële pijn te verlichten kunt u uw personeel een collectieve ANW-Hiaatverzekering aanbieden.

Meer financiële zekerheid voor uw personeel
Als een medewerker overlijdt heeft dat vaak ook grote financiële gevolgen voor de nabestaanden. De achterblijvende partner kan in aanmerking komen voor een uitkering in het kader van de Algemene Nabestaanden Wet (ANW). Deze uitkering is een wettelijke regeling die de Sociale Verzekeringsbank uitvoert. In aanvulling daarop biedt Aon u de collectieve ANW-Hiaatverzekering aan. U verschaft uw medewerkers en hun nabestaanden daarmee meer financiële zekerheid.

Wettelijke regelingen zijn beperkt
In de afgelopen jaren is er fors bezuinigd op financiële regelingen voor nabestaanden. De hoogte van de wettelijk ANW-uitkering varieert van geen uitkering tot maximaal 70% van het minimumloon Het bedrag is afhankelijk van verschillende factoren. Meer informatie over de hoogte van de ANW-uitkering vindt u op www.svb.nl

Aanvullende inkomsten zijn noodzakelijk
De ANW-uitkering is dus beperkt. Daarom zijn aanvullende inkomsten voor de nabestaanden van uw medewerkers noodzakelijk om te kunnen rondkomen. Wellicht zijn er extra inkomsten in de vorm van een partnerpensioen via de pensioenregeling van uw organisatie. Daarnaast is er een mogelijkheid om voor uw medewerkers gebruik te maken van de collectieve ANW-Hiaatverzekering van Aon.

Aon: de beste ondersteuning voor u en uw medewerkers
Het ANW-hiaatprogramma van Aon biedt u een compleet programma inclusief een verzekering voor uw medewerkers. Wij ondersteunen u in de communicatie over deze regeling met folders en presentaties. Zo wordt deze regeling een gewaardeerde regeling. Het kost u verder niets maar levert u wel veel op.

U faciliteert bij het kiezen van een goede aanvullende regeling. De verzekering wordt individueel afgesloten door uw medewerkers, tegen een lage premie en met een hoge uitkering.

Voordelen werkgever

  • U versterkt uw totale pakket van arbeidsvoorwaarden en daarmee uw positie als werkgever bij uw werknemers
  • De medewerker kiest voor deelname en betaalt individueel zijn premie
  • Het is een vorm van goed werkgeverschap: u faciliteert voor een regeling met goede voorwaarden en scherpe premie