Netherlands

Loading

Pensioen68

Nieuwe pensioenrichtleeftijd 68 jaar vraagt veel van uw organisatie

Pensioenarbeidsvoorwaarden aanpassen, communiceren, accorderen en implementeren

De stijging van de pensioenrichtleeftijd is niet enkel een financiële kwestie. Het is ook een moment waarop u uw pensioenregeling eens goed onder de loep kunt nemen. Passen uw pensioenvoorwaarden bijvoorbeeld wel bij uw ambitie om een goede werkgever te zijn voor uw werknemers? Wellicht dat uw arbeidsovereenkomsten aantrekkelijker – en daarmee ook concurrerender – kunnen. En dat hoeft niet noodzakelijk negatieve financiële consequenties te hebben.

Informatiesheet – Hogere pensioenrichtleeftijd nabij

Informatiesheet

Heeft u nog het overzicht? Heeft u alles goed geregeld voor uw werknemers? En past u het pensioenonderdeel wel op de juiste wijze aan in uw arbeidsovereenkomsten? Belangrijk is dat u nu alle nodige stappen voor het aanpassen in beeld heeft. Lees meer in onze informatiesheet.

Download de informatiesheet

Pensioen68-checklist – Waar staat u met uw dossier ‘pensioenrichtleeftijd 68 jaar’?

Het is duidelijk dat de verhoogde pensioenrichtleeftijd organisatorische gevolgen heeft voor u als werkgever. Bent u al klaar? Met onze checklist krijgt u een gedetailleerd beeld van de nog te nemen stappen. Vraag de checklist aan en zorg dat u op tijd klaar bent voor de veranderingen.


Of doe eerst even de pensioenscan, dan weet u binnen een paar minuten of u alle noodzakelijke onderwerpen in het aanpassingsproces heeft geraakt en waar er eventueel nog werk te doen is.
Start de scan

Kennissessies 'Pensioen68: zorgen voor een toekomstbestendig pensioen- en ouderenbeleid’

De verhoging van de pensioenrichtleeftijd biedt u een goede aanleiding om uw ouderenbeleid en de rol van pensioen in het arbeidsvoorwaardenpakket onder de loep te nemen. Om u hierbij te helpen en onze visie op de toekomst van pensioen te delen, organiseerden wij in januari drie gratis interactieve kennissessies. Tijdens deze sessies was er uiteraard gelegenheid om in discussie te gaan met pensioenexperts van Aon en collega-ondernemers.

Reacties van bezoekers
De kennissessies werden goed bezocht en gewaardeerd. Hieronder enkele reacties. Meer weten over onze seminars en onze visie op pensioen? Laat dan hier uw gegevens achter.

“Interactief, educatief en het heeft me geholpen in beleidsmatige oriëntatie. De Aon-sprekers hebben overduidelijk kennis van het onderwerp en de processen die bij wijzigingen moeten worden doorlopen binnen bedrijven.”

“Er was voldoende ruimte voor vragen en opmerkingen. Kortom: een bijeenkomst die bijdraagt aan kennisdeling rond trends en ontwikkelingen pensioenen.”

“Goede timing v.w.b. het pensioengedeelte. Prima informatie-uitwisseling.”

“Goed, informatief, leerzaam, prettig.”

“Goede, heldere uitleg en op goede interactieve wijze aangevlogen!”

“Altijd goed en belangrijk om ‘collega's’ in het veld ontmoeten en te spreken. Je steekt er altijd iets van op.”

“Zeer leerzaam en ook fijn ervaringen uit te wisselen.”

“Ik hoop dat jullie hiermee doorgaan. De ingewikkelde stof werd duidelijk vertaald naar een praktische toepassing.”

“Goede sfeer en deskundige sprekers die goed aanvoelden wat er speelt bij de deelnemers.”

“Zeer welkom om tijdig de relevante informatie te verkrijgen. Fijn dat het breder werd aangevlogen dan sec pensioen, want ook duurzame inzetbaarheid kwam om de hoek.”

“Omvang van de deelnemers groep was goed waardoor er interactie was tijdens de sessie. De presentatie was duidelijk en gaf inhoudelijk een goed beeld van de aanstaande wijziging van de pensioenleeftijd.”

“Ik vond het zeer informatief en af en toe ook ingewikkeld, omdat mijn inhoudelijke kennis van alle pensioenvormen en mogelijkheden (nog) niet optimaal is. Het tempo was goed en de onderwerpen werden uitgebreid en duidelijk besproken.“

"Een duidelijke uitleg over een onderwerp dat actueel is maar niet hoog op de prioriteitenlijst staat. Ten onrechte wat mij betreft.”

“Heldere inhoudelijke toelichting. Gedegen kennis komt naar voren tijdens interactie. Er komen aspecten naar voor waar je zelf in eerste instantie niet over nagedacht hebt.”