Netherlands

Loading

Pensioenthermometer

Dekkingsgraad van het gemiddelde Nederlandse pensioenfonds

De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft aan in hoeverre een fonds kan voldoen aan zijn verplichtingen. Als de (beleids)dekkingsgraad lager is dan de ‘grens reservetekort’ moet het pensioenfonds een herstelplan opstellen. Als de (beleids)dekkingsgraad vijf jaar lager is dan de ‘grens dekkingstekort’, moet het pensioenfonds de pensioenen korten.

Persberichten

2017

01-12-2017 Dekkingsgraad pensioenfondsen stabiliseert
01-11-2017 Dekkingsgraad pensioenfondsen stijgt verder
02-10-2017 Dekkingsgraad pensioenfondsen stijgt
01-09-2017 Dekkingsgraad pensioenfondsen valt terug
01-08-2017 Dekkingsgraad pensioenfondsen stijgt
03-07-2017 Dekkingsgraad pensioenfondsen in juni onveranderd
01-06-2017 Dekkingsgraad pensioenfondsen in mei onveranderd
02-05-2017 Dekkingsgraad pensioenfondsen verbeterd in april
03-04-2017 Dekkingsgraad pensioenfondsen stabiel in maart
01-03-2017 Stijging dekkingsgraad pensioenfondsen zet door
01-02-2017 Stijging dekkingsgraad pensioenfondsen zet door in eerste maand 2017
02-01-2017 Dekkingsgraad pensioenfondsen onveranderd in 2016

2016

01-12-2016 Dekkingsgraad pensioenfondsen gestegen
01-11-2016 Dekkingsgraad pensioenfondsen gestegen, maar nog steeds te laag
03-10-2016 Dekkingsgraad pensioenfondsen blijft te laag
01-09-2016 Dekkingsgraad pensioenfondsen stabiliseert op te laag niveau
01-08-2016 Miljoenen deelnemers hangt korting pensioenen boven het hoofd
01-07-2016 Pensioenfondsen maken balans op na Brexit
01-06-2016 Dekkingsgraad stabiliseert, maar kortingen steeds waarschijnlijker
03-05-2016 Dekkingsgraad: stijging helpt pensioenfondsen nog niet uit gevarenzone
01-04-2016 Ondanks herstel blijft dekkingsgraad pensioenfondsen te laag
01-03-2016 Forse daling dekkingsgraad pensioenfondsen
01-02-2016 Forse daling dekkingsgraad pensioenfondsen
04-01-2016 Dekkingsgraad pensioenfondsen daalt 6 procentpunt in jaar tijd

2015

01-12-2015 Dekkingsgraad pensioenfondsen licht gestegen
02-11-2015 Gemiddelde dekkingsgraad pensioenfondsen gestegen naar 102%
01-10-2015 Gemiddelde dekkingsgraad pensioenfondsen daalt naar 99%
01-09-2015 Gemiddelde dekkingsgraad pensioenfondsen verder gedaald
03-08-2015 Gemiddelde dekkingsgraad pensioenfondsen sterk gedaald
01-07-2015 Gemiddelde dekkingsgraad pensioenfondsen licht gestegen
01-06-2015 Gemiddelde dekkingsgraad pensioenfondsen fors gestegen
01-05-2015 Gemiddelde dekkingsgraad pensioenfondsen gelijk gebleven
01-04-2015 Gemiddelde dekkingsgraad daalt tot onder wettelijk minimum
02-03-2015 Gemiddelde dekkingsgraad pensioenfondsen gestegen
02-02-2015 Gemiddelde dekkingsgraad pensioenfondsen onder grens dekkingstekort
02-01-2015 Dekkingsgraad in 2014 per saldo gedaald door daling marktrente

2014

01-12-2014 Dekkingsgraad in november gestegen door positieve rendementen
03-11-2014 Dekkingsgraad verder gedaald door angst voor nieuwe recessie
01-10-2014 Dekkingsgraad in september fors gedaald
01-09-2014 Dekkingsgraad gestegen, maar kans op dekkingstekort neemt toe
01-08-2014 Pensioenfondsen onder druk ondanks stabiele dekkingsgraad
01-07-2014 Ondanks stijgende dekkingsgraad is indexatie verder weg dan ooit
02-06-2014 Gemiddelde dekkingsgraad pensioenfondsen licht gestegen
01-05-2014 Gemiddelde dekkingsgraad pensioenfondsen stabiliseert
01-04-2014 Gemiddelde dekkingsgraad pensioenfondsen in maart licht gedaald
03-03-2014 Gemiddelde dekkingsgraad pensioenfondsen in februari gelijk gebleven
02-02-2014 Gemiddelde dekkingsgraad pensioenfondsen in januari licht gestegen
02-01-2014 Gemiddelde dekkingsgraad pensioenfondsen in december licht gedaald