Netherlands

Aon Privacyverklaring

Aon betracht een integere omgang met haar cliënten, werknemers en partijen met wie zij in het kader van haar dienstverlening samenwerkt. Dit geldt ook voor de persoonsgegevens die wij van onze klanten verwerken. Wij streven ernaar de persoonsgegevens die wij verwerken zo goed mogelijk te beschermen en wij nemen beveiligingsmaatregelen teneinde de veiligheid en nauwkeurigheid van die gegevens te waarborgen.

Naast de informatie die u zelf verstrekt, kan Aon informatie verzamelen bij betrouwbare commerciële bronnen. Die informatie kan gegevens betreffen zoals uw naam, adres, e-mailadres en demografische kenmerken. Deze informatie kan worden opgeslagen op interne systemen, zoals applicaties voor relatiebeheer. Door middel van die systemen hebben de betrokken Aon-medewerkers toegang tot deze gegevens en mogen zij die uitsluitend gebruiken voor klanttevredenheid, bedrijfsvoering, interne rapportage, statistische analyse en het op de markt brengen van producten en diensten van Aon.

Aon is een wereldwijde organisatie met bedrijfsprocessen, managementstructuren en technische systemen die over de geografische grenzen heen reiken. Deze privacyverklaring geldt voor alle werkmaatschappijen en dochterondernemingen van Aon Voor zover dit kan worden gebaseerd op een wettelijke grondslag, is Aon bevoegd om persoonsgegevens door te geven aan met haar verbonden ondernemingen of aan derden die als dienstverlener namens Aon optreden. Aon zal uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of verpachten. Gezien het wereldwijde karakter van de diensten die door Aon worden verleend, kunnen persoonsgegevens worden doorgezonden naar en worden gebruikt, opgeslagen en anderszins verwerkt in andere landen dan het land waar de informatie is verkregen. In alle gevallen zal Aon zorgdragen voor een passend beschermingsniveau.

Aon kan tijdens uw bezoek aan een Aon-website ook informatie verzamelen door middel van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die uw computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt als u één van onze websites bezoekt. In deze bestanden wordt informatie over uw website bezoek bijgehouden om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Lees hier meer over ons gebruik van cookies.

Via Aon.com kunt u doorklikken naar webpagina's en websites die beheerd worden door Aon en haar dochterondernemingen en werkmaatschappijen in de diverse landen. Aon kan ook links aanbieden naar websites die niet door Aon worden beheerd. Deze websites worden niet door Aon gecontroleerd en Aon is niet verantwoordelijk voor het gevoerde privacy beleid of de inhoud van deze externe websites.

Aon verwelkomt (relevante) opmerkingen en commentaar op de informatie op aon.nl. Wij behouden ons echter het recht voor om schadelijke en ongepaste berichten, evenals spam, te verwijderen voordat deze online is geplaatst. Wanneer u besluit te reageren op onze content via social media (delen, etc.), dan geeft u Aon toestemming om toegang te hebben tot delen van uw social media-profiel.

Natuurlijke personen hebben het rechten op inzage in de verwerking van de persoonsgegevens die in het bezit van Aon zijn en om die gegevens te laten corrigeren en/of te verwijderen. Daartoe, en voor het verkrijgen van nadere informatie over deze Privacyverklaring, kan contact worden opgenomen met de afdeling Global Corporate Compliance via een e-mail aan compliancebenelux@aon.nl

Wij stellen uw mening op prijs. Als u opmerkingen of vragen hebt over onze privacyverklaring, stuurt u deze dan aan compliancebenelux@aon.nl of schrijf ons op het volgende adres:

Aon Groep Nederland bv
t.a.v de afdeling Juridische Zaken & Compliance
Postbus 518
3000 AM Rotterdam