Netherlands

Loading

WGA ERD

Eigenrisicodragen voor de WGA

Als werkgever bent u ook na de verplichte loondoorbetalingsperiode van 104 weken verantwoordelijk voor de kosten van arbeidsongeschiktheid van uw (ex)-werknemers: de WGA en WGA-flex uitkeringen. U kunt op deze kosten invloed uitoefenen, met name als u eigenrisicodrager bent. Doet u dat goed? Dan beperkt u de WGA- en WGA-flex uitkeringen en verhoogt u de inzetbaarheid van uw werknemers. Dit vraagt aanzienlijke inspanning en kennis in uw organisatie. Of besteedt u het uit?

Animatie Ziektewet en WGA

In 2 minuten uitleg over impact en aanpak

Geeft u zicht op de (financiële) gevolgen van verzuim, langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid.
Bekijk hierin de:

  • veranderingen in wet- en regelgeving rondom sociale zekerheid;
  • praktijkvoorbeelden die de financiële impact schetsen;
  • keuzes en acties die helpen bij kostenreductie.
Bekijk de animatie  

English version  

Keuzeschema WGA

Wat verandert er voor u?

Voor de WGA kunt u kiezen tussen eigenrisicodragerschap en het publieke stelsel. Dit stelsel is al enige tijd niet meer in evenwicht, daarom wordt er nieuwe wetgeving voorbereid. De financiering van de WGA zal vanaf 1 januari 2017 veranderen.

Wat er precies voor u verandert, ziet u in dit keuzeschema.

Bekijk het keuzeschema  

Verantwoord kiezen, zorgvuldig uitvoeren

Eigenrisicodrager voor de WGA

Overweegt u eigenrisicodrager voor de WGA te worden? Wij kijken graag samen met u of WGA-eigenrisicodragerschap voor uw onderneming loont en helpen u bij het maken van een zorgvuldig afgewogen keuze.

Bekijk hier meer informatie  

Zie ook:
Veelgestelde vragen  

Whitepaper ‘Sociale zekerheid: ontwikkelingen, tips en adviezen’

Toenemende verantwoordelijkheid voor werkgevers en werknemers

Deze whitepaper bevat een verzameling van de regels die vanaf 1 januari 2017 van toepassing zijn en van groot belang zijn voor het HR-beleid en de personeelsadministratie. Daarnaast geven wij de nodige tips en adviezen waar u meteen mee aan de slag kunt.

Download de whitepaper