Netherlands
Whitepaper Risicobewust inspelen op veranderingen in de onderwijssector

Whitepaper: Risicobewust inspelen op veranderingen in de onderwijssector

Bezuinigingen, wijzigingen in wet- en regelgeving en maatschappelijke ontwikkelingen zetten de bedrijfsvoering van onderwijsinstellingen meer en meer onder druk. Het recentelijk, deels, terugdraaien van de bezuiniging op passend onderwijs toont aan dat onderwijsinstellingen continu geconfronteerd worden met veranderingen. Creativiteit, efficiëntie en inzet van gerichte expertise is nodig om op korte en lange termijn te kunnen omgaan met deze veranderingen. 

In de whitepaper 'Risicobewust inspelen op veranderingen in de onderwijssector' wordt op een heldere wijze de opeenstapeling van actuele ontwikkelingen in de onderwijssector beschreven. Op basis hiervan bieden wij u handvatten om risico's concreet, meetbaar en managebaar te maken.

Tevens krijgt u antwoord op de vraag: 'Hoe kunt u actief financiële en/of operationele tegenvallers inschatten en bepreken.'

Download nu de volledige whitepaper door rechts het formulier in te vullen.

Contact

Download whitepaper

Deel dit artikel

Volg Aon Nederland