Netherlands
Kredietrisico’s de baas

Whitepaper Kredietrisico's managen in roerige tijden

Bedrijven willen kredietrisico's die ze bij grote financiële transacties lopen op een verantwoorde manier afdekken. Maar door de onrustige financiële markten, de beperkte toegang tot kapitaal en strengere regelgeving zijn bepaalde risico's niet of nauwelijks meer te verzekeren. Toch zijn er oplossingen. Aon zet ze op een rij in de whitepaper 'kredietrisico's managen in roerige tijden'.  

De beschikbaarheid van kapitaal en garantiestelling staan onder druk. Door vernieuwde (Europese) regelgeving en strengere eisen vinden bedrijven aanzienlijk moeilijker dekking om hun transacties te beschermen tegen het niet nakomen van verplichtingen. Een probleem als zij bijvoorbeeld te maken hebben met een grote order bij één enkele klant die een verhoogd risicoprofiel heeft. Wat als deze failliet gaat?

Oplossingen uit de kapitaalmarkt 
De kapitaalmarkten bieden oplossingen waarmee ondernemers hun winstgevendheid kunnen beschermen. En zo de concurrentie een stap voor blijven. Voorbeelden van kapitaalinstrumenten zijn de Credit Default Swap en Receivable Put. Daarmee kan bijvoorbeeld voor een langere periode dekking worden ingekocht op klanten met een verhoogd risicoprofiel. Dat betekent bescherming tegen een faillissement en meer zekerheid voor aandeelhouders en investeerders.

Whitepaper schetst volledig beeld 
Ondernemers moeten de stap naar de kapitaalmarkt weloverwogen maken. Aon helpt hen daarbij met de whitepaper 'kredietrisico's managen in roerige tijden'. Deze gaat in op oplossingen die de kapitaalmarkt kan bieden, maar ook op de achtergronden en ontwikkelingen. We lichten de voor- en nadelen van de financiële instrumenten helder toe, zodat bedrijven weten waar ze op moeten letten bij het sluiten van contracten. En hoe zij proactief en strategisch gebruik kunnen maken van de juiste kapitaalinstrumenten.

Download de whitepaper 
Ook ontdekken hoe u uw risico's verstandig en proactief kunt afdekken? Download de whitepaper 'kredietrisico's managen in roerige tijden' door het formulier rechts in te vullen.

Contact

Download whitepaper

Deel dit artikel

Volg Aon Nederland