Finansiella sektorn

Finansiella sektorn

Myndigheter ställer idag allt större krav på bankernas kontroll och finansiering av operativa risker. Aon är erkänd av myndigheterna som den aktör på försäkringsmarknaden med störst kompetens och förmåga att proaktivt assistera i dessa frågor.

Aon har unik kompetens

Aon har sedan slutet på 1990-talet i samarbete med Baselkommittén, investerat långsiktigt i att bygga upp kompetens, speciallösningar och verktyg när det gäller finansiella institutioners operativa risker. Med utgångspunkt i vår stora globala kundbas samt publikt tillgänglig information, har Aon utvecklat den mest detaljrika och brett användbara skadedatabasen, OpBase(R).

Vårt svenska team arbetar nära Aons specialister och har en unik kompetens att proaktivt och konkret assistera bankerna i dessa frågor. Vi arbetar med professionsansvars-, kriminalitets-, VD-, och styrelseansvarsförsäkringar samt även försäkringar för oauktoriserad trading, anställningsrelaterade krav och förvaltaransvar.

Grupplösningar för era kunder

Vårt team för gruppförsäkringslösningar är också framgångsrika i att tillsammans med våra kunder designa och placera försäkringslösningar för deras slutkunder.

Kontakta