Sverige
Grupplösningar

Grupplösningar

Aon Affinity utvecklar och administrerar försäkringslösningar för företag och organisationer som önskar erbjuda sina kunder, anställda eller medlemmar försäkringar som ett strategiskt verktyg i sitt relationsbyggande.

Försäkringar som relationsfrämjande verktyg

En bra försäkringslösning kan hjälpa företag och organisationer att behålla och attrahera nya kunder, medlemmar eller anställda. Att kunna erbjuda tryggheten i att vara rätt försäkrad är att leverera ett starkt mervärde till er målgrupp och det är därför ett starkt marknadsföringsargument för er.

Vi erbjuder helhetslösningar

I samråd med vår kund skapar och utvecklar vi försäkringslösningar samt bistår med administrativt stöd. Vi har ett eget kundcenter samt system och etablerade rutiner för snabb och effektiv hantering av skador, service och administration.

Rätt budskap ger mervärde

Utmaningen är att kommunicera försäkring på ett enkelt och tydligt sätt. Mottagaren av budskapet måste känna sig trygg i sitt val och den tryggheten upplever man bara om man förstår innebörden i budskapet. Er kund vill känna sig säker på att försäkringen ger den trygghet som utlovas när det verkligen gäller, men vill samtidigt inte betala för mer trygghet än nödvändigt. Vi har resurser inom marknad och kommunikation som hjälper till med att ta fram marknadsföringsmaterial som är relevant för just er målgrupp. Vad som är tillräckligt och vad som är för mycket för just er kund är utgångspunkten för arbetet.

Telemarketing

På uppdrag av och i samråd med er kan vår telemarketingavdelning sköta den löpande kontakten med era kunder, och säkerställa att ni behåller era kunder. De kan också kontakta kunder som valt att säga upp sin försäkring för att ta reda på orsaken och förhoppningsvis vinna tillbaka kunden. 

Marknadssegment

Vi har kunder inom alla möjliga typer av branscher. Det som är gemensamt för våra kunder är att de ser värdet av vad försäkringslösningar kan tillföra deras lojalitetsskapande arbete. Vi är verksamma inom följande marknadssegment.

  • Försäkringserbjudanden via arbetsgivare
  • Bank, finans, operatörer, detaljhandel
  • Medlemsorganisationer
  • Motor- och fordonsbranschen
  • Databasmarknadsföring
Find office locations

Kontakta