Sverige
Lön & Belöning


Belöningsstrategi

Varje verksamhet måste utgå från sina förutsättningar och utforma en belöningsstrategi som på bästa sätt bidrar till att verksamheten uppnår sina visioner och mål på såväl kort som lång sikt. Aon Hewitt har dels färdiga verktyg men kan också bistå med att utveckla verktyg och processer för att säkerställa rätt belöningsstrategi samt stöd under implementeringen i organisationen.

Marknadslöneinformation

Med smarta verktyg och flera av marknadens största databaser för lön och belöning, skapar vi nytta och stöd i arbetet med lönesättning. Genom vår portal www.2HR.se har våra kunder tillgång till aktuell marknadslöneinformation samt övriga tjänster.

Lönekartläggning ur ett jämställdhetsperspektiv

Att analysera löner ur ett jämställdhetsperspektiv är en del i det belöningsstrategiska arbetet. Dessutom ställer Diskrimineringslagen krav på att arbetsgivare med minst 10 anställda skall utreda och motverka osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor. Aon Hewitt har lång erfarenhet av att arbeta med jämställdhetsanalyser och kan erbjuda projektledning, utbildning/information, verktyg för att genomföra arbetet samt löpande rådgivning under processen. 

Lönesamtal

Lönesamtalet chef – medarbetare är rätt hanterat ett av chefens viktigaste tillfällen att styra och motivera medarbetaren till att nå verksamhetens mål. Vi genomför företagsanpassade utbildningar i syfte att stärka chefens förmåga att föra dialogen med sina medarbetare kring målsättning, bedömning och lönesättning.

Arbetets komplexitet - rangordning av arbetsuppgifterna

Ett arbetsvärderingssystem värderar de krav som ställs i arbetet och ger en rangordning av svårighetsgraden mellan olika arbeten. Resultatet kan användas till att göra olika jämförelser internt och analysera hur företaget lever upp till sin lönepolitik.

Våra system:
BAS
Broadbanding
Alfa
BVA
Internationell marknadslöneinformation 

Kontakt

Om du vill veta mer om våra lösningar är du välkommen att kontakta:

Karin Trigell
+46 8 697 42 81
karin.trigell@aon.se