Sverige
Talent, Rewards & Performance


Ledarutvärdering och ledarutveckling

Att identifiera och utveckla ledarkompetens är ett av den moderna arbetsplatsens mest kritiska affärsbehov. Med hjälp av kompetensbaserad ledarutvärdering och utvecklingsprogram - inklusive webbaserade ledarskapssimuleringar, coachning av chefer, utvecklingsseminarier med intensiv feedback samt kontinuerlig aktivitetsutbildning - hjälper vi kunderna att behålla sin ledarkompetens och förbättra chefernas effektivitet.

Organisationsförändring

I alla affärsmiljöer behövs strategier och strukturerade planer för att organisationer ska kunna hantera förändringar, minimera risker och styra initiativ. Aon Hewitt hjälper organisationer att förändras och bygga upp den interna kapaciteten att svara på marknadsförändringar. Vi ser varje specifik situation ur ett helhetsperspektiv, från organisationens kärna till de externa faktorerna och affärsmiljön.

Vi förbättrar effektiviteten, produktiviteten och medarbetarnas ansvarskänsla. Vi hjälper också kunderna att uppnå målen med sammanslagningar och förvärv, minska kostnader för omläggning av affärsprocesser och att öka kundnöjdheten.

Talent Management och Performance Management

Vi hjälper till att ta fram strategin för Talent Management och Performance Management samt designa och implementera processer som säkerställer att organisationer och företag har rätt kompetens samt motiverade medarbetare för att kunna nå sina övergripande affärsmål. I detta ingår exempelvis att sätta och utvärdera mål, alla former av medarbetarsamtal, kompetens- och successionsplanering samt Employer Branding.

Vi genomför företagsanpassade utbildningar i syfte att stärka chefens förmåga att föra dialogen med sina medarbetare kring målsättning, bedömning och lönesättning.

Engagemang

Vår forskning, som omfattar över 7 000 organisationer visar att medarbetarnas engagemang är avgörande för hur framgångsrik verksamheten kan bli.

Vi definierar engagemang som en emotionell och intellektuell delaktighetskänsla som motiverar de anställda att göra sitt bästa på arbetet och bidra till organisationens framgång.

Aon Hewitts engagemangsundersökning avser att ge svar på två kärnfrågor om organisationen och dess medarbetare:

  • Hur engagerade är medarbetarna i organisationen?
  • Vilka åtgärder krävs för att förbättra engagemanget?

Vi har utfört undersökningar i fler än 120 länder, på 60 språk och inom nästan alla branscher. Vi analyserar resultaten av medarbetarundersökningar, vilket innebär att åtgärderna kan fokuseras rätt och påverka affärsresultaten. Vår lösning är komplett – från utformning av enkäter till återrapportering, åtgärdsplanering och implementering.

Affärsdriven HR

Våra HR-strategikonsulter hjälper företag att öka effektiviteten och de grundläggande resultaten inom HR-funktionen genom att identifiera exakta behov och fokusera på möjligheter att omfördela resurser till de kritiska HR-frågor som påverkar affärsresultatet.

 

Kontaktformulär Expand
* obligatoriska fält  Ogiltig e-postadress
Stäng formuläret

Kontakt

Om du vill veta mer om våra lösningar är du välkommen att kontakta:

Karin Trigell
+46 8 697 42 81
karin.trigell@aon.se