Sverige
Cyberförsäkring

Hur utsatt är du och ditt företag för cyberrisker?

Utvecklingen inom IT har skapat nya risker för företag som inte omfattas av traditionella egendoms- och ansvarsförsäkringar. Företag drabbas i allt större omfattning av informationsstöld från hackare. I dag betraktas det som ett av de största hoten som ett företag kan råka ut för och vi läser dagligen om olika typer och former av cyberattacker som drabbar företag både i Sverige och internationellt.

Aon erbjuder rådgivning, analys och verktyg för att kartlägga dessa risker samt försäkringslösningar som ger ett finansiellt skydd för egna kostnader och skadeståndskrav på grund av hackerattacker, virusangrepp samt anställdas misstag och/eller sabotage.


Läs mer om cyber i vårt produktblad(pdf)

 • Hur ser den nya tidens hot ut och hur går det att skydda sig?
 • Hur känsligt är ert företag och vad händer om ert företag drabbas av en cyberattack?
 • Behöver ni försäkra ert företag för konsekvenserna av någon form av cyberattack?
 • Skyddas företaget redan på något sätt av ert befintliga försäkringsskydd?
.................................................................................................................

Ta reda på om du ligger i riskzonen med hjälp av Aons Cyber Risk Diagnostic Tool


Verktyget hjälper dig att identifiera de viktigaste interna och externa faktorer som kan påverka ditt företags sårbarhet för att råka ut för cyberattacker. Detta enkla verktyg ger dig också en inblick i de viktigaste riskområdena och innehåller en praktisk vägledning om hur ni kan försäkra er om en effektiv it-riskhanteringsstrategi.


Testet tar ca 15 minuter att göra.
 


Efter testet får du:

 • En rapport med nyckeltal som belyser dina cyberriskfrågor
 • En visuell indikation och rating för dina identifierade cyberrisker
 • Praktiska råd om hur en effektiv cyberriskhanteringsstrategi kan se ut för dig och ditt företag


  Aon Cyber Diagnostic Tool

  Har du några frågor, eller vill du ha en skräddarsydd rådgivning och/eller rekommendation? Kontakta oss! 

Kontakt