Sverige
Kreditförsäkring

Kreditförsäkring

Om ert företag säljer på kredit till andra företag kan ni ha nytta av en kreditförsäkring. Aon hjälper er att försäkra kundfordringarna mot konkurs, utebliven betalning och politisk risk.

Ni slipper kreditrisken

Genom att teckna en kreditförsäkring kan ni leverera era produkter eller utföra era tjänster utan att behöva riskera att ni inte får betalt för er lämnade kredit. Dessutom får ni en löpande bevakning av era kunders kreditvärdighet och kan då bli förvarnade för potentiellt dåliga betalare.

Fördelar med kreditförsäkring

Det finns en rad fördelar med att låta oss hjälpa er med kreditförsäkring:

  • tryggheten som följer med vetskapen om att ni får ersättning vid kundförluster
  • kvalificerad och löpande bevakning av era köpare
  • möjligheten att budgetera kostnaden för kreditförluster
  • ökad kreditvärdighet
  • bättre beslutsunderlag inför en ny köpare.

Vårt erbjudande

Våra kunniga specialister inom området erbjuder er:

  • analys av ert befintliga försäkringsavtal
  • analys av era kredithanteringsrutiner och försäkringsbehov
  • upphandling av ett för er anpassat kreditförsäkringsprogram på den svenska och globala kreditförsäkringsmarknaden.

Aon Trade Credit

Aon är den ledande aktören i världen inom kreditförsäkring. Vi har specialister inom till exempel exportkrediter, garantier och politisk risk och har idag ca 420 specialister i 33 länder. Vi erbjuder global närvaro med lokal service.

För mer information, kontakta: