Aons integritetspolicy

Genom att använda webbplatsen Aon.com ger du ditt medgivande till att cookies används på det sätt som beskrivs i denna Integritetspolicy och i Information om cookies.

Vi är förpliktigade att i våra uppdrag värna integriteten för våra kunder, medarbetare och samarbetspartners ("kunder"). Denna förpliktelse sträcker sig till personlig information om våra kunder som vi eventuellt äger eller förvärvar. Vi strävar efter att skydda den personliga information vi kontrollerar och antar särskilda försiktighetsåtgärder för att upprätthålla säkerhet och riktighet av den typen av data.

Aon är en global organisation, med fristående juridiska enheter, affärsprocesser, ledningsstrukturer och tekniska system som gäller över gränserna. Denna integritetspolicy gäller för Aons alla kontor och dotterbolag. Om du har några frågor eller kommentarer kring denna policy, kontakta Aon genom kontaktuppgifterna nedan.

Förutom den information som du personligen tillhandahåller, samlar Aon information från kommersiella befintliga källor som de finner trovärdiga. Den typen av information innefattar ditt namn, adress, e-postadress och demografiska fakta. Denna information kan förvaras i våra interna system, så som interna system för säljledning. Aons medarbetare har tillgång till dessa system för att undersöka data, dock endast för syften som att tillgodose kunden, företagsekonomi, rapporter, statistiska analyser och marknadsföring av Aons produkter och tjänster.

Aon kan även, via cookies, samla information under besök på Aons webbsidor. Aon använder cookies för att sammanställa statistik över användandet av sina webbsidor. Informationen används för att förbättra innehållet och för att individualisera användarupplevelsen. Genom att ändra säkerhetsinställningarna på din webbläsare, har du möjligheten att acceptera alla cookies, att informeras om att en webbplats innehåller cookies eller att avvisa samtliga cookies. Observera att om du väljer att avvisa samtliga cookies, kan du inte ta del av alla tjänster eller aktiviteter som kräver placering av cookies.

Aon använder sig dessutom ibland av webbfyrar ("web beacons") för att samla information om besök på webbplatsen. Webbfyrar är elektroniska bilder som tillåter en webbsida att räkna det antal användare som har besökt den webbsidan eller för att ge tillgång till vissa cookies. Tekniken ger oss möjlighet att ge besökaren en bra upplevelse på sajten genom att vi kan förfina vårt innehåll och personalisera besökarens upplevelse. Mer information om detta hittar du i Information om cookies.

På Aon.com hittar du länkar till webbsidor som drivs av Aons olika kontor och dotterbolag med olika behörighet. Om något av Aons kontor eller dotterbolag lyder under en egen policy, är det dessa bestämmelser som gäller. Aon kan även tillhandahålla länkar till externa webbsidor som inte tillhör Aon. Dessa webbsidor varken drivs eller kontrolleras av Aon och Aon är inte ansvarigt för integritetspolicys eller innehåll på sådana externa webbsidor.

Aon kan dela med sig av personlig information till sina anknutna företag och med tredje part i de fall de arbetar för Aons räkning. Aon kommer dock inte sälja personlig information. På grund av den globala tjänst Aon erbjuder, kan din personliga information överföras, användas och förvaras utanför det land där du angav informationen, inklusive jurisdiktion som inte har integritetslagar som ger samma skydd som lagarna i ditt hemland. Genom att ladda ned detta dokument får du en aktuell lista över Aons dotterbolag som kan ha tillång till säljledningssystemen.

Enligt personuppgiftslagen (1998:204) har varje registrerad rätt att få information om och/eller rättelse av de personuppgifter som registrerats. En dylik begäran kan framställas via e-post personuppgifter@aon.se eller skriftligen till Aon Sweden, Box 12820,112 97 Stockholm. Vänligen ange referensen "Information om personuppgifter".

Vi värdesätter dina åsikter. Om du har några kommentarer eller frågor om vår integritetspolicy, skicka dem gärna till Corporate_Compliance_Office@aon.com eller skriv till följande adress:

Corporate Compliance Department
200 East Randolph Street
Chicago, Illinois, 60601
U.S.A.

 

Find office locations