Nederlands | Français Belgium

Indexering in de inkomstenbelastingen en van loonplafonds in de sociale zekerheid

 

 

Newsletter Update@work | nr 2 | 2016

 

Indexering van sommige bedragen inkomstenbelastingen aanslagjaar 2017
Het Belgisch Staatsblad van 28 januari 2016 publiceerde een bericht in verband met de automatische indexering van inkomstenbelastingen aanslagjaar 2017. Met betrekking tot de tweede pijler zijn voor het aanslagjaar 2017 (inkomstenjaar 2016) volgende bedragen van toepassing:

 
Maximumbedrag van de werkgeversbijdragen gestort in uitvoering van een individuele pensioentoezegging ten voordele van een werknemer 2.340 EUR
Maximumbedrag voor de belastingvermindering voor de persoonlijke bijdragen in het kader van een individuele voortzetting voor een werknemer (in geval van aansluiting van de werknemer bij een pensioenstelsel tijdens het jaar dient dit bedrag te worden verminderd pro rata het aantal dagen van aansluiting bij het pensioenstelsel) 2.300 EUR
Maximumbedrag voor individuele levensverzekeringspremies 2.260 EUR
Omzetting in fictieve rente (bij voorschotten/inpandgeving) eerste schijf van
76.780 EUR
Maximumbedrag voor pensioensparen 940 EUR