Nederlands | Français Belgium

Fleet-aangelegenheden in Corona-tijden

 

Newsletter Update@work | nr 8 | 2020

Beste klant,

De COVID-19-crisis heeft ook een impact op het wagenpark van uw bedrijf. Wij lijsten voor u op wat er actueel is : van de langere geldigheid van keuringsbewijzen over de status met betrekking tot herstellingen en onderhoud tot advies in verband met pechverhelping.

Vlaamse autokeuringen hervatten controles van bedrijfsvoertuigen

De Vlaamse autokeuringscentra voorzien vanaf 25 maart 2020 weer een beperkte dienstverlening voor bedrijfsvoertuigen (+3,5 ton) en prioritaire voertuigen. Ook de herkeuringen van alle voertuigen zullen weer uitgevoerd worden. De keuringen zijn wel enkel mogelijk na afspraak.

De duurtijd van deze maatregelen is afhankelijk van de evolutie van de coronacrisis, zo meldt GOCA Vlaanderen, de groepering van de Vlaamse erkende ondernemingen voor autokeuring en rijbewijs.

Voor alle voertuigen die een keuring moe(s)ten ondergaan tussen 13 maart en 1 maand na de einddatum van de noodmaatregelen door het coronavirus wordt de termijn voor keuring met vier maanden verlengd.

Verzekering

In principe riskeer je een boete als je zonder geldig keuringsbewijs rijdt of je auto op de openbare weg hebt staan. Dat is natuurlijk niet het geval tijdens de verlengingsperiode. Bij de verzekering heb je bij gebrek aan geldig keuringsbewijs geen recht van beroep. Maar de verzekeringsmaatschappijen zullen zich soepel moeten vertonen op dat vlak.
Eénmaal officieel zou de inwerkingtreding van de gewestelijke arresten de bestuurders moeten beschermen door de verzekering te verplichten tussen te komen in geval van problemen. Als je een rood keuringsbewijs hebt gekregen voor 18 maart 2020 en de auto is hersteld in de tussentijd (met bewijs ter ondersteuning) zonder de mogelijkheid om hem te laten herkeuren, zou er ook enige tolerantie moeten zijn.

Examencentra

In uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering zullen voorlopig tot en met 5 april geen theorie- en geen praktijkexamens meer plaatsvinden.
Nieuwe afspraken zullen kunnen worden vastgelegd wanneer maatregelen afgevoerd worden; voordien heeft geen zin omdat niet geweten is voor welke periode de sluiting, ingevolge Corona-crisis, effectief zal worden doorgevoerd.

Wanneer ten gevolge van deze opschorting de verplichtingen met dwingende termijnen niet kunnen worden nageleefd, zal aan de betrokkenen een uitstel worden verleend.
In de loop van de komende dagen zullen de modaliteiten hiervan bekend gemaakt worden.

Wat blijft er open?

Pechhulpdiensten zoals Touring en VAB blijven 24/7 operationeel. Hun mobiele diensten moeten de gezondheidsvoorschriften respecteren. Ze hebben apparatuur en ontsmettingsmiddelen in voorraad om zowel de mobiliteit als de gezondheid van personen in moeilijkheden onderweg te garanderen, vooral zij met een essentiële rol.
Bij een panne met immobilisatie van het voertuig, worden er vervangwagens, indien beschikbaar, aangeboden. Bijstand in het buitenland blijft operationeel voor Touring- en VAB-leden, ook al is het aantal Belgen dat nog in het buitenland zit zeer laag.
Het is nog steeds mogelijk om te tanken bij tankstations. Betalingen moeten wel via bankkaart gebeuren. Cash geld wordt voorlopig niet meer aanvaard.

Herstelling en onderhoud van voertuigen: wat zijn de regels hieromtrent?

Verschillende garages en herstellers hebben besloten hun deuren te sluiten. Sommige werkplaatsen blijven, onder strenge voorwaarden, nog open voor de dringende herstellingen en interventies.
Bepaalde verplaatsingen zijn nog toegestaan of in sommige gevallen zelfs essentieel. Dat is vooral zo voor zij die een essentieel beroep uitoefenen in de cruciale sectoren zoals de openbare veiligheid, gezondheidszorg enz. Hun individuele mobiliteit moet dus worden gegarandeerd. Kortom, zij zijn de uitzonderingen die recht hebben op een herstelling in een werkplaats.

Voorzorgsmaatregelen

De herstellers die nog openblijven moeten zich aan strikte maatregelen houden: de deuren zijn gesloten voor het publiek en er geldt een sociale afstand tussen het personeel. Deze regels zijn echter niet overal mogelijk, of toch niet gemakkelijk, waardoor verschillende merken toch hebben besloten al hun activiteiten stop te zetten.
Klanten met een auto die geleverd zou worden of die in herstelling was, kunnen hem dus niet komen ophalen. Het is ook niet mogelijk om hem te laten bezorgen, tenzij in absolute noodzaak zoals bij een ambulance of voor verplegend personeel.

Lekke band

Bij een lekke band zijn de depannagediensten nog operationeel. Als er enkel een plug moet geplaatst worden, is er geen probleem. Een band vervangen wordt moeilijker. Dat wordt enkel gedaan bij noodzaak en voor de cruciale sectoren zoals hierboven vermeld als er geen alternatieven mogelijk zijn. De herstelling gebeurt met respect voor een veilige afstand tussen de technicus en de bestuurder, of zelfs bij afwezigheid van die laatste. Voor dringende gevallen zijn er enkele noodnummers.

Technisch probleem

Bij een rood lampje moet je zo snel mogelijk de wagen op een veilige plaats stilleggen en een depannagedienst bellen. Sommige tankstations en supermarkten verkopen enkele accessoires, maar de gespecialiseerde autohandelaars zijn gesloten. Persoonlijke interventies aan het voertuig gebeuren niet meer langs de openbare weg, behalve bij absolute noodzaak. Het is verboden om met meer dan 2 personen die niet tot hetzelfde huishouden behoren in een auto te zitten. Een vriend bellen om je te depanneren is niet toegelaten. Je moet een erkende dienst bellen, of langs de snelweg het noodnummer 112 bellen.

Onderhoud

Onderhoud en oliewissels zijn uitgesteld. Auto's kunnen nog een beetje verder rijden na de aanbevolen intervallen of met een brandend dashboardlampje. Als de AdBlue tank leeg is, moet die wel worden bijgevuld. Anders is het mogelijk dat de auto na een bepaalde drempel niet meer wil starten of in noodloop gaat. In principe kan je na de eerste melding nog 2.000 km rijden. AdBlue kan je krijgen bij tankstations en soms zelfs aan de pomp. Deze diensten blijven open, dus het blijft mogelijk om er te verkrijgen.