Nederlands | Français Belgium

De transportverzekering in Corona-tijden

 

Newsletter Update@work | nr 7 | 2020

Beste klant,

De uitbraak van het Coronavirus (COVID-19) zorgt voor een wereldwijde crisis op het vlak van gezondheid, bij ziekenhuizen en zorginstellingen, op onze sociale zekerheid, enz. maar heeft ook grote gevolgen voor de economie en in het bijzonder voor de internationale handel. Veel bedrijven hebben dan ook tal van vragen wat hun transportverzekering betreft.

Laat ons u al even helpen met het antwoord op de meest prangende vragen :

 • Wat als mijn transport onder quarantaine valt?
  Wanneer een schip waarop uw goederen zich bevinden, onder quarantaine wordt geplaatst vanwege een infectie aan boord van het schip, zal de dekking van uw goederen blijven gelden. Dit geldt voor goederen gedekt onder art. 8 en totaal verlies van de goederen gedekt onder art. 6 van de Goederenpolis van Antwerpen. Het is wel belangrijk te vermelden dat extra kosten voortvloeiend uit de quarantaine uitgesloten zijn door art. 11.2.3 van de Goederenpolis van Antwerpen.

 • Wat als mijn transport vertraging oploopt?
  Wanneer uw goederen vertraging ondervinden door het herverzenden ervan, zullen uw goederen gedurende deze vertraging gedekt blijven. De kosten die hierdoor worden opgelopen worden echter niet gedekt onder de transportpolis.

 • Wat als herverzending / omleiding / wijziging van vervoersmiddel / tijdelijke opslag zich voordoen?
  De verscheepte goederen zullen gedekt blijven wanneer een herverzending, omleiding, wijziging van vervoersmiddel of tijdelijke opslag wordt gevraagd door de verzekerde of een andere partij. In sommige gevallen kan er evenwel onderling overeengekomen worden of verplicht opgelegd worden dat er door de verzekerde een bijpremie betaald dient te worden, zelfs na het eindigen van de risico's.

 • Wat zijn de gevolgen in geval van weigering of sluiting?
  In gevallen waar onbeschadigde goederen teruggezonden moeten worden naar afzender door weigering of sluiting van de plaats van levering, zullen de goederen gedurende de terugreis gedekt blijven. De kosten daarentegen die aan deze terugreis verbonden zijn, zijn volgens art. 11.2.1 niet gedekt onder de transportpolis.

 • Wat gebeurt er in geval van inbeslagname?
  Verliezen of kosten veroorzaakt door de inbeslagname van goederen zijn volgens Art. 11.2.5 en art. 11.2.5.1 van de Goederenpolis van Antwerpen uitgesloten. Het is belangrijk op te merken dat er tot op het heden geen bewijzen zijn dat het Coronavirus is overgedragen geweest door geïmporteerde goederen.