Finland
Sairauspoissaoloista tulee yritykselle merkittäviä kustannuksia – miten ne otetaan haltuun?

Sairauspoissaoloista tulee yritykselle merkittäviä kustannuksia – miten ne otetaan haltuun?

Sairauspoissaolot tulevat yrityksille kalliiksi. Tilastojen mukaan tekemätön työ maksaa suomalaisille yrityksille vuosittain noin 4,3 miljardia euroa. Suuntaa antavina lukuina teollisuuden työntekijöillä sairauspoissaolot ovat yli 5 prosentin tasolla, palvelualoilla yli 4 prosenttia ja toimistotyössä noin 2 prosenttia palkkasummasta laskettuna.

Kustannusten ja sairauspoissaolojen hallinta ovat HR-, talous- ja riskienhallintajohtajien suurimmat haasteet sairauspoissaolojen suhteen. Tällä hetkellä näitä haasteita ratkaistaan muiden muassa työoloja muokkaamalla, terveystarkastuksia teettämällä, erilaisilla varhaisen puuttumisen malleilla, maksamalla korkeita työterveyshuollon kustannuksia sekä teettämällä lisää töitä muilla työntekijöillä.

Yhden sairaana olevan henkilön poissaolosta aiheutuu työnantajalle noin 300–350 euron kustannus per päivä. Kustannukset koostuvat esimerkiksi:

  • sairauspoissaolon aikaisesta palkasta
  • tuuraajan palkkaamisesta
  • tuuraajan kouluttamisesta
  • ylityökustannuksista
  • muista mahdollisista lisäkuluista (esimerkiksi rekrytoinnista).

Isommalle, työvoimavaltaisella alalla toimivalle yritykselle tullaan siis nopeasti miljoonissa laskettavaan vuosittaiseen kustannukseen. Suuren kustannuksen lisäksi yritystä saattaa haitata kustannuksen budjetoinnin epävarmuus, koska etukäteen tilikauden kustannuksia ei varmuudella tiedetä.

Mitä, jos sinulla olisi ratkaisu, jonka avulla tietäisit:

  • Miten budjetoida sairauspoissaolojen kustannukset mahdollisimman tarkasti?
  • Miten suhtautua normaalista poikkeaviin kustannuksiin?
  • Miten suhtautua niin sanottuun katastrofiriskiin (pandemia tms.)?
  • Miten rahoittaa sairauspoissaoloja pidemmällä aikavälillä vähentäviä toimenpiteitä?
  • Miten tehdä sairauspoissaoloihin liittyvää toimintaa tehokkaasti tasemielessä?

Kuulemme jatkuvasti asiakkailtamme, että nämä kysymykset huolettavat yrityksen HR:ää, talousjohtoa sekä riskienhallintaa. Heidän odotetaan ratkaisevan ongelmat omassa organisaatiossaan. Tämän asiakkailta nousseen tarpeen pohjalta, olemme kehittäneet uuden palvelun, jolla vastataan yllä oleviin avainkysymyksiin joustavalla ja asiakkaalle räätälöitävällä palvelulla niin, että jatkossa kontrolli on asiakkaan omissa käsissä.

Jos haluat saada aiempaa paremmin sairauspoissaolojen kustannukset hallintaan, ota yhteyttä. Keskustelemme mielellämme aiheesta lisää.

Lisätietoja:

Janne Myllymäki

m +358 40 354 2525
[email protected]

Sairauspoissaoloista tulee yritykselle merkittäviä kustannuksia – miten ne otetaan haltuun? 

Lisätietoja

Uutiskirje