Finland
GDPR-sakot ovat vakuutettavissa ainoastaan Suomessa ja Norjassa kaikista Euroopan maista

GDPR-sakot ovat vakuutettavissa ainoastaan Suomessa ja Norjassa kaikista Euroopan maista

Aon (NYSE: AON) ja DLA Piper tarkastelevat tuoreessa selvityksessään, missä Euroopan maissa EU:n uuden tietosuoja-asetuksen (GDPR) säännösten rikkomisesta aiheutuvat sakot on mahdollista vakuuttaa. 


Euroopassa on tällä hetkellä vain muutamia maita, joissa siviilioikeudellisia sakkoja voidaan kattaa vakuutuksilla. Edellytyksenä kattavuudelle on, ettei teko ole tahallinen tai törkeällä huolimattomuudella aiheutettu. Rikosoikeudelliset seuraamukset ovat äärimmäisen harvoin vakuutettavissa. GDPR:n hallinnolliset sakot ovat luonteeltaan siviilioikeudellisia, mutta GDPR sallii myös Euroopan unionin jäsenvaltioiden määrätä omia sanktioita henkilötietojen rikkomisesta. 

Sakkojen suuruus voi olla jopa 20 miljoonaa euroa tai 4 prosenttia yrityksen vuotuisesta globaalista liikevaihdosta, riippuen kumpi on suurempi. Selvitys tarkastelee myös GDPR:n noudattamatta jättämisen kustannusten (esim. oikeudenkäynnin, tutkinnan ja korvauksen) vakuuttamiskelpoisuutta sekä muiden kuin GDPR:stä määrättävien sakkojen vakuutettavuutta.

Keskeisiä havaintoja:

 • GDPR-sakot ovat vakuutettavia vain kahdessa Euroopan maassa - Suomessa ja Norjassa
 • 20 maassa 30:stä GDPR-sakkoja ei yleensä pidetä vakuutuskelpoisina, mukaan lukien Iso-Britannia, Ranska, Italia ja Espanja
 • Kahdeksassa maassa on epäselvää, ovatko GDPR-sakot vakuutettavissa. Näissä maissa tapauksia tarkastellaan yksilökohtaisesti ja arvioidaan esimerkiksi vakuutetun toimintaa ja sitä, onko sakko luokiteltu rikosoikeudelliseksi. 


Vaikka GDPR-sakkojen vakuuttamiskelpoisuus saattaa olla rajallinen, vakuutukset ovat keskeinen osa organisaation riskienhallintastrategiaa. Sen avulla hallitaan GDPR:n noudattamatta jättämisestä aiheutuvia kustannuksia ja liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvia menetyksiä. Tällaisiin kustannuksiin voivat kuulua oikeudenkäyntikulut, lainsäädännön selvittäminen, korjaavat toimenpiteet sekä muut kustannukset, jotka liittyvät vahingosta ilmoittamiseen ja korvauksiin. 

– Kun lähestymme GDPR:n soveltamisen alkamispäivää 25. toukokuuta, yritykset ovat ottaneet käytäntöön suunnitelmia sääntelyn noudattamisen varmistamiseksi. Asiat eivät kuitenkaan aina mene suunnitelmien mukaan, joten yksi mahdollinen varautumisstrategia on hankkia vakuutusturvaa odottamattomia tapahtumia varten. Monet asiakkaamme ovat kysyneet, miltä osin GDPR:n seuraamukset ovat lain mukaan vakuutettavissa. Tämän raportin havainnot selvästi näyttävät, että suomalaiset yritykset voivat hyödyntää vakuutusta tavalla, joka ei välttämättä ole mahdollista muissa Euroopan maissa. Tämä tulee olemaan tervetullut asia kasvavalle määrälle Aonin asiakkaita, jotka ostavat kybervakuutuksen, Aon Finlandin Managing Director Jonathan Case kertoo.

Lisätietoja:

 • Suomessa ei ole nimenomaista sääntelyä, joka kieltäisi GDPR:n mukaisten sakkojen vakuutettavuuden. 
 • GDPR-sakot ovat siis Suomessa vakuutettavissa, mutta tahallinen tai törkeä huolimattomuus ei ole pääsääntöisesti katettu.
 • Suomessa on mahdollista vakuuttaa mm.:
  • tapauksen tutkinnan kustannukset
  • puolustuskustannukset
  • tietomurron seurauksena aiheutuneet vahingot kolmansille osapuolille (asiakkaat / toimittajat)
  • kustannuksia tietomurron seurausten minimoimisesta – sisältäen maineenhallinnan kustannuksia.
Yllä mainitut kustannukset ovat vakuutuksesta korvattavia pois lukien tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella aiheutuneet vahingot. 


Lataa selvitys kokonaisuudessaan tästä.

Yhteystiedot:  
 
Jonathan Case
Managing Director    
jonathan.case@aon.fi
+358 20 1266281

Christa Heinonen
Cyber Specialist | Account Manager
christa.heinonen@aon.fi
+358 40 5422734 

Tietoa Aonista
Aon Finland on Suomen johtava yritysjohtajien neuvonantaja vakuuttamisessa, riskienhallinnassa sekä henkilöstöetuuksissa. Aon Finland suunnittelee ja ostaa suomalaisten yritysten riskeille rahoitusta vuosittain kymmenien miljardien eurojen arvosta. Vakuutusmeklarina Aon on vakuutusalan ammattilainen ja puolueeton asiantuntija, jonka avulla yritys voi tehostaa riskien sekä vakuutusratkaisujen hallinnointia. Aonin liiketoiminta on organisoitu maailmanlaajuiseksi verkostoksi, joka toimii 120 maassa 50 000 asiantuntijan voimin. Sen pääkonttori sijaitsee Lontoossa. Aon Finlandin liikevaihto oli vuonna 2016 12,6 miljoonaa euroa ja Aon Plc:n 11,6 miljardia dollaria. www.aon.fi

Tietoa DLA Piperista
DLA Piper on maailmanlaajuinen lakiasiaintoimisto, joka sijaitsee yli 40 maassa Afrikan, Amerikan, Aasian, Tyynenmeren, Euroopan ja Lähi-idän alueella. Lisätietoja DLA Piperistä löydät osoitteesta www.dlapiper.com

DLA Piperin mediayhteyshenkilö
Leticia Correa
PR Manager
leticia.correa@dlapiper.com
+44 (0)20 7153 7282

This publication is intended as a general overview and discussion of the subjects dealt with, and does not create a lawyer-client relationship. It is not intended to be, and should not be used as, a substitute for taking legal advice in any specific situation. DLA Piper will accept no responsibility for any actions taken or not taken on the basis of this publication. This may qualify as “Lawyer Advertising” requiring notice in some jurisdictions. Prior results do not guarantee a similar outcome.


 

 

Aon tarjoaa sosiaalista mediaa varten tarkoitettuja toimintoja, joiden avulla voit kommentoida tai jakaa sisältöä sosiaalisissa verkostoissa. Mikäli kommentoit tai jaat sisältöä, Aon voi kerätä tiettyjä sosiaalisen median profiilitietoja (käyttäjän perustiedot). Lue lisään Aonin tietosuojasivulta: http://www.aon.com/about-aon/privacy.jsp. Aon ei vastaa kolmannen osapuolen sivustoista. Siksi Aon myös suosittelee perehtymään käyttämiesi sosiaalisen median sivuston tietosuojakäytäntöihin ja -asetuksin.

Lisätietoja


Jonathan Case

jonathan.case@aon.fi
+358 20 1266281
 

Tilaa uutiskirje