Finland
2016 Captive Cyber Report

2016 Captive Cyber Report

Tietomurrosta aiheutuvaa liiketoiminnan keskeytystä pidetään merkittävimpänä kyberriskinä Aonin tutkimuksen perusteella. Täytä sivun lopussa olevan lomakkeen tiedot ja lataa Aonin Captive Cyber Survey 2016 -raportti maksutta.

Aon Global Risk Consultingin 2016 Captive Cyber Survey -raportin mukaan tietomurrosta aiheutuvan yrityksen liiketoiminnan keskeytyksen kustannukset arvioidaan yrityksen suurimmaksi kyberriskiksi riippumatta toimialasta. Tutkimus antaa lisätietoa erityisesti suurten yritysten suhtautumisesta kyberuhkiin, niiden riskienarviointiin, kyberriskien vakuutusten hankintaan sekä korvattavien vahinkojen arviointiin liittyviin epävarmuustekijöihin.

Eräs tutkimuksen keskeisistä havainnoista oli, että yritykset myöntävät kyberriskien olevan yksi nopeimmin kasvavista riskialueista: yrityksillä  on tarve tunnistaa ja arvioida näitä riskejä sekä ymmärtää sen perusteella vakuutustarve. Yli 90% yrityksistä oli valmis jakamaan kyberriskiä toimialansa kesken captive-vakuutusyhtiön kautta saadakseen paremman vaikutusmahdollisuuden turvan hinnoitteluun, vakuutusehtoihin ja vahinkojen selvittelyyn. Muita tutkimuksen havaintoja ovat muun muassa:

  • Yli puolet (n. 60%) suuryrityksistä ei vielä osta kybervakuutussuojaa
  • Noin kaksi kolmasosaa niistä, joilla on kybervakuutussuojaa, pitää tärkeimpänä ostosyynä taseen suojaamisen ja huolellisen hallinnointitavan (due diligence comfort for the board)
  • Vain 25% vakuutuksen ottajista on luottavaisia sen suhteen, että he täyttävät tietoturvallisuuden parhaat kansainväliset käytännöt ja standardit

Täytä alla olevat tiedot ja lataa pdf-raportti maksutta:

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Lisätietoja

Cyber risk in EMEA

2015 EMEA Cyber Impact Report