Greece Greece

Η Aon συμμετέχει στο πρόγραμμα του ΟΗΕ «Αρχές Αειφόρου Ασφάλισης»


Καθίσταται η πρώτη εταιρεία επαγγελματικών υπηρεσιών σε θέματα διαχείρισης κινδύνων και ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, που υπογράφει τις Αρχές


Η Aon (NYSE: AON) είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών «Αρχές Αειφόρου Ασφάλισης» (Principles of Sustainable Insurance).

Η Aon, όντας η πρώτη εταιρεία στον κλάδο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, είναι υπερήφανη για τη δέσμευσή της να υποστηρίξει τον στόχο του ΟΗΕ, που είναι η αξιοποίηση του ρόλου του ασφαλιστικού κλάδου μέσω της διαχείρισης κινδύνων, των ασφαλίσεων και των επενδύσεων, προκειμένου να συμβάλει στην οικοδόμηση ανθεκτικών, χωρίς αποκλεισμούς, βιώσιμων κοινοτήτων και οικονομιών.

Το πρόγραμμα για το περιβάλλον του ΟΗΕ, «Αρχές Αειφόρου Ασφάλισης», δημιουργήθηκε για να λειτουργήσει ως ένα παγκόσμιο πλαίσιο και να αποτελέσει μια πρωτοβουλία για τον ασφαλιστικό κλάδο, δίνοντας τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τον μοναδικό του ρόλο, στην κατανόηση και τη μείωση των κινδύνων, ενισχύοντας με τη συμβολή του σε μια ασφαλέστερη, πιο υγιή και πιο βιώσιμη κοινωνία. Οι Αρχές επικεντρώνονται στη διαχείριση ενός ευρέος φάσματος κινδύνων και ευκαιριών στον τομέα του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της διακυβέρνησης (ESG) σε βασικές επιχειρηματικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης και της μείωσης των κινδύνων που σχετίζονται με τις καταστροφές και την υγεία, της παροχής ασφαλιστικών λύσεων για ευάλωτες κοινότητες και πόλεις και των επενδύσεων σε ανθεκτικές υποδομές και πράσινες τεχνολογίες.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα, αποτελεί μέρος της ευρύτερης δέσμευσης της Aon ως υπεύθυνης και κοινωνικά και περιβαλλοντικά αφοσιωμένης επιχείρησης. Άλλες πρόσφατες πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν τη δημοσίευση της Aon «Οδηγός Επενδυτών για Υπεύθυνες Επενδύσεις», στο οποίο εξετάζεται το αυξημένο ενδιαφέρον για υπεύθυνες επενδύσεις σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων και η πρόσφατη παρουσίαση του δικτύου Aon Weather & Climate Risk Innovation. Το δίκτυο αυτό, βοηθά τους πελάτες να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις για την αξιολόγηση των πιθανών επιπτώσεων του κλιματικού κινδύνου και του καιρού στις δραστηριότητές τους και να αναπτύξουν ολοκληρωμένες στρατηγικές αντιμετώπισης κινδύνων για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας.

Ο Eric Andersen, Co-President στην Aon, σχολίασε: «Η Aon έχει μια μακροχρόνια δέσμευση να ενισχύει τους πελάτες, τους συναδέλφους και τις κοινότητες και είμαι υπερήφανος που πρωτοπορούμε στον κλάδο μας και συμμετέχουμε σε αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία. Ως εταιρεία επαγγελματικών υπηρεσιών που επικεντρώνεται στη μείωση της αστάθειας και στη βελτίωση της απόδοσης, εμείς και ο ευρύτερος ασφαλιστικός κλάδος, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κρίσιμες οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις. Από αυτή την άποψη, ο κίνδυνος για τις πόλεις και τις χώρες, δεν ήταν ποτέ πιο σημαντικός.»

«Ως συμβαλλόμενο μέρος στο πρόγραμμα του ΟΗΕ “Αρχές Αειφόρου Ασφάλισης”, η Aon θα βοηθήσει στην οικοδόμηση ισχυρών και ανθεκτικών κοινωνιών σε συνεργασία με τους ασφαλιστές και τον ΟΗΕ. Η παγκόσμια, συνεργατική προσπάθεια του προγράμματος “Αρχές Αειφόρου Ασφάλισης”, είναι σε θέση να συμβάλει σε ένα βιώσιμο μέλλον για όλους.»

Ο Butch Bacani, ο οποίος ηγείται του περιβαλλοντικού προγράμματος του ΟΗΕ «Αρχές Αειφόρου Ασφάλισης», της μεγαλύτερης πρωτοβουλίας συνεργασίας μεταξύ του ΟΗΕ και του ασφαλιστικού κλάδου, δήλωσε: «Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στην αλυσίδα αξίας του ασφαλιστικού κλάδου. Συνεργάζονται με πελάτες, ασφαλιστές και αντασφαλιστές, παρέχουν υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνων και ασφαλιστικών προϊόντων και δημιουργούν ασφαλιστικές αγορές. Ως ο πρώτος παγκόσμιος ασφαλιστικός διαμεσολαβητής που υπογράφει τις Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση, η Aon αποδεικνύει τον απαράμιλλο ηγετικό της ρόλο και τη δέσμευση της από την πλευρά των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, στην υποστήριξη της παγκόσμιας προσπάθειας οικοδόμησης ανθεκτικών, χωρίς αποκλεισμούς, βιώσιμων κοινοτήτων και οικονομιών. Η Aon δίνει το παράδειγμα.»

Οι 4 Αρχές είναι:
  • Αρχή 1: Θα ενσωματώσουμε τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και διακυβερνητικά ζητήματα που σχετίζονται με την ασφαλιστική μας δραστηριότητα, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
  • Αρχή 2: Θα συνεργαστούμε με τους πελάτες και τους συνεργάτες μας, για να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης, στη διαχείριση των κινδύνων και στην ανάπτυξη λύσεων.
  • Αρχή 3: Θα συνεργαστούμε με τις κυβερνήσεις, τις ρυθμιστικές αρχές και άλλα σημαντικά ενδιαφερόμενα μέρη, για να προωθήσουμε ευρεία δράση σε ολόκληρη την κοινωνία σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης.
  • Αρχή 4: Θα επιδείξουμε υπευθυνότητα και διαφάνεια στη δημοσιοποίηση σε τακτά χρονικά διαστήματα, της προόδου μας στην εφαρμογή των Αρχών.
Περισσότερες πληροφορίες για τις Αρχές, είναι διαθέσιμες εδώ.

Η Aon ανακοίνωσε τον Μάιο του 2018 ότι θα αποσύρει τα εμπορικά σήματα Aon Benfield και Aon Risk Solutions, ως συνέχεια της απόσυρσης του εμπορικού σήματος Aon Hewitt που ξεκίνησε το 2017. Η κίνηση αυτή σχεδιάστηκε για να αυξήσει το επίπεδο καινοτομίας σε όλες τις δραστηριότητες του οργανισμού και να καταστήσει ευκολότερο για τους συναδέλφους να συνεργαστούν, ώστε να προσφέρουν ότι καλύτερο έχει να προσφέρει η Aon, στους πελάτες. Η Aon διαθέτει διεθνώς πέντε κατηγορίες λύσεων: Λύσεις Επιχειρηματικών Κινδύνων, Λύσεις Αντασφάλισης, Λύσεις Συνταξιοδότησης, Λύσεις Υγείας και Υπηρεσίες Δεδομένων & Αναλύσεων.