Netherlands

Political Risk Map

 

Aon heeft in 163 landen en gebieden de politieke risico's gemeten. De kaart geeft een indicatie van de algemene politieke risico's voor het internationale bedrijfsleven en van de risico's op een aantal specifieke gebieden, die betrekking hebben op de maatregelen (of het achterwege blijven daarvan) van buitenlandse regeringen.

 

Elk land op de kaart is gewaardeerd voor verschillende soorten risico's: problemen met betalingen in harde valuta, de insolvabiliteit van de overheid, inmenging van de politiek in de economie, wet- en regelgeving, politiek geweld, het gemak van zakendoen, de kwetsbaarheid van de financiële instellingen en het vermogen van de overheid om fiscaal beleid te voeren. Ieder land heeft een waardering gekregen op een schaal die van 'Laag' via 'Gemiddeld-laag', 'Gemiddeld' en 'Gemiddeld-hoog' oploopt tot 'Zeer hoog'. Lidstaten van de Europese Unie en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling zijn op de kaart voor 2015 niet meegenomen.

De waarderingen voor de landen zijn tot stand gekomen op basis van een combinatie van analyses van Aon, Roubini Global Economics, een onafhankelijk, wereldwijd opererend advies- en onderzoeksbureau, en de mening van 20 syndicaten van Lloyd's en bedrijfsverzekeraars die actief politieke risico's verzekeren.

Lees hier het persbericht over de Political Risk Map 2015