Netherlands

Clinical Risk Assessment

 

Internationale studies en onderzoeksprojecten van Aon tonen aan dat de kosten van (medische)incidenten een forse impact hebben op de resultaten van een zorginstelling. Het gaat dan niet alleen om verzekeringspremies, maar om de extra kosten van ziekenhuisopnames, diagnostische tests, nazorg en eventuele reputatierisico’s.

De verzekeringsmarkt is afgelopen jaren sterk veranderd. Aon ziet in verschillende Europese landen een afname van het aantal verzekeringsmaatschappijen op het gebied van medische aansprakelijkheid en een stijging van premies en het eigen risico’s. Zorginstellingen worden daarom steeds vaker geacht het initiatief te nemen op het gebied van clinical risk management om de juiste afwegingen te maken en de kosten laag te houden. Door middel van clinical risk management is het mogelijk om klinische risico’s te beheersen, waardoor de kwaliteit van de zorg en de veiligheidscultuur verbeterd kan worden.

Als onderdeel van een uitgebreide Enterprise Risk Management (ERM) opdracht of op stand-alone basis kan een internationaal team een Clinical Risk Assessment uitvoeren. Het Clinical Risk Assessment is een on-site beoordeling van een organisatie op basis van internationale standaarden (WHO, Joint Commission International / JCI, etc). Het assessment kan bijvoorbeeld uitstekend worden ingezet als een JCI pre-audit om te beoordelen waar de organisatie staat. Het team bestaat naast een ervaren consultant uit medische professionals met een jarenlange ervaring in de zorg.

Het Clinical Risk Assessment heeft de ambitie zorginstellingen een effectief bewijs voor procesverbetering en risicobeperking door het benadrukken van voordelen voor de patiënten, families/verzorgers en de professionals. Het assessment biedt specifieke en geaggregeerde indicatoren op basis van nationale en internationale normen. Hierdoor ontstaat een gedetailleerd overzicht ten aanzien van de mogelijke verbeterpunten voor uw organisatie.

De Aon methodologie voor het Clinical Risk Assessment bestaat uit de volgende stappen:

  • Een gedetailleerde agenda voor de on-site beoordeling die aansluit op de wensen van de zorginstellingen;
  • Een analyse van de beschikbare documentatie;
  • Meerdere interviews om de governance, Clinical Risk Management, infectiepreventie –en controle, medicatiemanagement, materiaalbeheer en valpreventie te evalueren;
  • Een gap analyse met betrekking tot een reeks internationale normen voor de veiligheid van de patiënt;
  • Een evaluatie van de mogelijke verbeterpunten;
  • Handreikingen om de verbeterpunten te implementeren.