Netherlands

Infrabouw

 

Wat heeft de toekomst voor de infrabouw in petto?

Het stikstofbesluit stelt de infrabranche voor grote vraagtekens. Het maakt duidelijk dat de sector in de toekomst nog veel uitdagingen te wachten staan. Niet alleen op het gebied van milieu, maar ook op het gebied van personeel (vergrijzing), toenemende digitalisering en veranderende wetgeving, zoals de Wet kwaliteitsborging (Wkb) en WIBON.

Dit vraagt om veel flexibiliteit van bedrijven. Aanpassen aan nieuwe omstandigheden om ook in de toekomst te kunnen blijven groeien. Daarvoor is het nodig dat uw personeel gezond en vitaal blijft. Dat u bent voorbereid op risico’s als cybercrime en datalekken. En dat u als goed werkgever oog heeft voor veilige werkomstandigheden van uw personeel.

Risico’s aanpakken, begint met inzicht. Inzicht in wat er speelt binnen uw bedrijf en wat u kunt doen om incidenten en schade te voorkomen. Wanneer het dan toch een keer fout gaat, wilt u dat schade efficiënt en snel wordt afgehandeld, door gespecialiseerde behandelaars.


Wij helpen u graag

 

Heeft u vragen over uw risico’s binnen de infrabouw? Onze gespecialiseerde adviseurs helpen u graag uw risico’s inzichtelijk te maken en vinden passende oplossingen voor u.