Netherlands

Tweedaagse Masterclass crisismanagement

 

Bij een professionele bedrijfsvoering mag goed crisismanagement niet ontbreken. Daarmee maakt u immers de stap van ad hoc incidentbestrijding naar focus op de impact van het incident op uw organisatie. Door grip op de situatie beperkt u de schade als gevolg van een incident.

Inzicht en praktische handvatten

Aon’s tweedaagse masterclass crisismanagement geeft uw organisatie hands-on tools en methoden om te gebruiken bij acute tegenslagen. U krijgt inzicht in de meest belangrijke theorieën rondom crisismanagement en antwoord op relevante vraagstukken. Daarnaast krijgt u concrete handvatten en bouwstenen aangereikt om tot een integraal crisisplan komen.

Aan de slag met een concreet plan

Na de masterclass heeft u inzicht in en kennis van crisismanagement. Daarnaast heeft u de beschikking over een overzichtelijk plan van maximaal vijf pagina’s, als kader voor het inrichten van een veerkrachtige crisismanagementorganisatie. Opleiding, training en oefening van uw team(s) zijn op passende wijze in dit plan opgenomen. Ook neemt u uit de masterclass een concrete actielijst mee voor de implementatie van integraal crisismanagement binnen uw eigen organisatie.

Voor wie?

Deze masterclass is relevant voor bestuurders en professionals in een crisismanagementrol en (eind) verantwoordelijken voor de implementatie en het operationeel krijgen van crisismanagement binnen hun organisatie. Het gaat daarbij om organisaties die:

  • geen of slechts beperkt maatregelen hebben getroffen op het gebied van crisismanagement;
  • inzien dat alleen operationele maatregelen in geval van een calamiteit niet altijd voldoende zijn;
  • het imago en de reputatie van hun onderneming hoog in het vaandel hebben.

Bij deze masterclass staat een eigen bedrijfscasus grotendeels centraal. Kennis over en inzicht in uw eigen organisatie is daarom noodzakelijk.

Data en locaties

3 en 15 september Utrecht
3 en 15 december Eindhoven

Meld u direct aan of neem contact op met uw Aon-accountmanager

Programma tweedaagse masterclass

De masterclass bestaat uit twee trainingsdagen en een tussentijdse huiswerkopdracht. Tijdens de trainingsdagen worden inhoudelijke delen afgewisseld met groepssessies, waarbij u ook praktijkervaringen kunt uitwisselen met andere deelnemers.

Dag 1 Dag 2
• Visie op crisismanagement • Crisiscommunicatie
• Terugkerende uitdagingen • Integraal crisismanagement -verdieping
• Rollen, verantwoordelijkheden en opschaling • Van plan naar implementatie
• Een diagnose stellen • De visie vertalen naar Opleiden-Trainen-Oefenen
• Kritieke momenten en besluiten herkennen • Crisissimulatie en -overleg
• Doelen en uitgangspunten bepalen  
• De diagnose vertalen naar passende invulling van een crisisorganisatie  
• De ingrediënten en opzet van een crisisplan  

 

Kosten masterclass

De kosten voor deelname bedragen 2.150 euro voor de eerste deelnemer van de organisatie en 1.650 euro voor een eventuele tweede deelnemer uit dezelfde organisatie. Deze bedragen zijn exclusief btw en inclusief lunch op beide trainingsdagen.

Meld u aan

Factuuradres

Indien het factuuradres verschilt van het eerder opgegeven adres, vragen wij u onderstaande gegevens in te vullen