Netherlands

Lenders Insurance Advisory Financed Projects

 

Heeft u voldoende inzicht in de verzekerbare risico’s van uw projecten? Zijn de risico’s en verzekeringen voldoende gedekt in de projectinschrijving? Aon biedt expertise op het gebied van risico’s, verzekeringen en due diligence voor projecten – zowel privaat gefinancierd als op basis van publiek-private samenwerking (PPS).

Grote infrastructurele projecten en bouwprojecten gaan gepaard met aanzienlijke en uiteenlopende risico’s, waarvan sommige kunnen worden afgedekt met een verzekering. Aon biedt expertise op het gebied van risico’s, verzekeringen en due diligence voor projecten gefinancierd door non-recourse financiering, waaronder Publiek Private Samenwerking.

Hoe het werkt

Uitgangspunt van onze risico- en verzekeringsdiensten zijn het risicoprofiel van het project en de specifieke verzekeringsbehoeften van het project en de betrokken partijen. Tijdens de advisering worden vragen beantwoord zoals:

 • Welke eisen zijn er aan de verzekering van het project?
 • Voldoet het voorgestelde verzekeringsprogramma aan het risicoprofiel en de contractuele vereisten van het project?
 • Dekt het voorgestelde verzekeringsprogramma de behoeften en belangen van de kredietverstrekkers?

Voor en tijdens het project
Onze aanpak omvat een onderzoek van de projectdocumenten, interviews, praktische begeleiding tijdens de inschrijving en rapportage over de risico’s en verzekering, inclusief:

 • een overzicht van de voornaamste risico’s van het project;
 • worst-case scenario’s;
 • contractuele verzekeringseisen, zowel van de opdrachtgever als van de kredietverstrekkers;
 • een overzicht van het verzekeringsprogramma, inclusief aanbevelingen.

Uw voordelen

Aon verschaft inzicht in de verzekerbare risico’s van infrastructurele of bouwprojecten - zowel privaat gefinancierd als op basis van publiek-private samenwerking – en helpt deze risico’s afdekken in een solide verzekeringsprogramma. Bijkomende voordelen:

 • de garantie dat de risico’s en verplichtingen adequaat worden behandeld in de inschrijvingsdocumenten;
 • afstemming van het risicoprofiel op het verzekeringsprogramma, zodat de projectrisico’s afdoende zijn verzekerd;
 • de garantie dat wordt voldaan aan de contractuele verzekeringseisen;
 • controle of wordt voldaan aan de verzekeringseisen van kredietverstrekkers;
 • professionele ondersteuning met betrekking tot de verzekerbare risico’s, zowel tijdens de inschrijvingsfase als gedurende de uitvoering van het project;
 • uitgebreide expertise van een wereldwijde speler op het gebied van risicomanagement en verzekeringen;
 • beschikbare expertise en ervaring opgebouwd bij:
  • de meerderheid van de publiek-private samenwerkingsprojecten in Nederland;
  • een groot aantal publiek-privaat en particulier gefinancierde projecten in diverse andere landen.

Onze risicospecialisten werken onafhankelijk of in teamverband met de deskundige verzekeringsexperts binnen het internationale netwerk van Aon.