Netherlands
Masterclass Renterisico

Masterclass RenterisicoRenterisico’s en pensioenverplichtingen
Pensioenfondsen hebben een zogeheten pensioenverplichting. Dit zijn de verplichtingen uit hoofde van de pensioenaanspraken en pensioenrechten. Bent u bestuurslid van een pensioenfonds? Of bent u lid van een deelnemersraad of verantwoordingsorgaan? Dan is het belangrijk dat u weet wat de kenmerken zijn van pensioenverplichtingen en hoe deze worden gewaardeerd. Ook dient u te weten dat er een verband bestaat tussen renterisico’s en deze pensioenverplichtingen. Tijdens de Masterclass Renterisico gaat u hier uitvoerig op in. Ook krijgt u inzicht in de manier waarop renterisico’s kunnen worden afgedekt.

Doel en programma
Na het volgen van deze masterclass weet u wat pensioenverplichtingen zijn en wat renterisico’s zijn. Ook weet u hoe u deze renterisico’s kunt afdekken. Het programma van deze masterclass bestaat uit de volgende onderdelen.

Voor wie
Deze masterclass is geschikt voor bestuursleden van pensioenfondsen, en voor leden van deelnemersraden en verantwoordingsorganen.

Duur van de masterclass
De Masterclass Renterisico duurt een dagdeel.

Materiaal
U ontvangt bij aanvang alle benodigde materialen en documentatie om de masterclass te kunnen volgen.

Certificaat
Na afloop van de masterclass ontvangt u een certificaat.

Contact

Meer informatie

Deel dit artikel

Volg Aon