Netherlands

Opleiding Insurance Management Nieuwe Stijl

 

2-daagse training; 19 en 20 september 2017

Heeft u ook regelmatig het idee het sluitstuk van de rekening te zijn? Als alles geregeld en in kaart gebracht is binnen de organisatie, dan is duidelijk welke verzekeringen er ingekocht moeten worden en wordt u ingeschakeld. Om deze en vele andere redenen zijn diverse Insurance Managers u voor gegaan en hebben hun rol binnen de organisatie verbreed naar Operationeel Risk Manager.

De afgelopen jaren is er een duidelijke verandering zichtbaar in de inhoudelijke rol van de Insurance Manager binnen organisaties en bedrijven. Het traditionele verzekeren van risico’s voor de organisatie is getransformeerd naar een pro-actieve rol met betrekking tot risico-identificatie en –beheersing, waarbij uiteraard verzekeren nog altijd tot het takenpakket behoort.

Door het aandachtsgebied te verbreden naar operationeel risicomanagement is de voormalige insurance manager na de (r)evolutie de spin in het web van de identificatie van bedrijfsbrede risico’s en (inzicht in) de beheersing van deze risico’s. Met als uiteindelijke doel de (financiële) doelstellingen van de onderneming te waarborgen.

Wilt u de regie op de bedrijfsbrede risico’s van uw bedrijf in handen krijgen? En van meer toegevoegde waarde zijn bij de besluitvorming binnen uw organisatie? Schrijf u dan nu in voor de 2-daagse Aon-training Insurance Management Nieuwe Stijl.

Aon Academy
Tijdens deze training bieden experts van Aon en diverse andere bedrijven u concrete handvatten en inspiratie om meer toegevoegde waarde uit uw functie te halen. Aan de hand van de theorie en door u meegebrachte voorbeelden, issues en/of vragen laten wij zien hoe u deze extra dimensie in uw functie kunt vormgeven en hoe deze transformatie van belang kan zijn voor uw organisatie.

Na afloop van de opleiding

 • Weet u hoe u door toepassing van Operationeel Risicomanagement uw functie kunt verbreden
 • Weet u op welke wijze u een volwassen risicomanagementproces binnen uw organisatie kunt bewerkstelligen
 • Weet u welke toegevoegde waarde u vanuit operationeel risicomanagement voor uw bedrijf kunt realiseren
 • Bent u bekend met de valkuilen die bij een operationeel risicomanagement kunnen komen kijken

Voor wie?
De training is relevant voor iedere professional die momenteel de verzekeringsfunctie binnen een organisatie vervult en deze wenst uit te bouwen naar een meer organisatiebrede risicomanagement aanpak. Deskundige docenten nemen u mee door de theorie. Daarnaast is ook een aantal externe sprekers gevraagd een bijdrage te leveren aan de training, bijv. met praktijkcasussen.

Programma Insurance Management Nieuwe Stijl:
Dag 1: De basisprincipes (11:00 - 19:00 uur)

 • Introductie
 • Afbakening onderwerp en risicomanagement raamwerken
 • Impact management
 • Human Risk Management

Dag 2: Verdieping van het risicomanagementproces (9:00 - 17:00 uur)

 • Risico en de menselijke psyche
 • Cyber Risk Management
 • Aon Global Risk Consulting’s Operational Risk Experience

De opleiding wordt centraal in Nederland gegeven op 19 en 20 september 2017. De kosten bedragen EUR 2.150,- (inclusief diner en overnachting).

Aanmelden
Meld u aan via het aanmeldformulier.

De Aon Academy
De Aon Academy biedt up-to-date en praktijkgerichte opleidingen, deskundigheidstoetsen, masterclasses en seminars.