Netherlands

Loading

Risico- en Veiligheidsmanagement in de zorg

 

2-daagse praktijktraining, 28 en 29 november 2017

Een patiënt die letsel oploopt door een fout van een zorgverlener, fraude met declaraties of privacygevoelige informatie die op straat terecht komt: het zijn slechts enkele voorbeelden van incidenten waarmee de zorgsector wordt geconfronteerd. Dergelijke incidenten zijn in de eerste plaats erg vervelend voor de eventuele gedupeerden. Zorginstellingen doen er dan ook alles aan om incidenten zoveel mogelijk te voorkomen en als ze toch gebeuren er zo goed mogelijk mee om te gaan om de schade voor de instelling te beperken.

Het leveren van zorg is een complex ambacht. Personeel, patiënten en geavanceerde medische apparatuur brengen continu risico’s met zich mee, om over bezuinigingen en veranderingen in het zorgstelsel nog maar te zwijgen. Het onverwachte is meestal moeilijk te voorkomen, maar u kunt er wel adequaat op voorbereid zijn. Wilt u effectief risicomanagement leren toepassen door het creëren van inzicht en het beheersbaar maken van risico’s in uw praktijk? Schrijf u dan nu in voor de 2-daagse Aon-Academy praktijktraining ‘Risico- en veiligheidsmanagement in de zorg’.

Aon Academy
Tijdens deze training bieden experts van Aon u concrete handvatten en inspiratie om meer toegevoegde waarde uit uw risicomanagement te halen. Middels interactieve werkvormen laten we zien hoe u inzicht krijgt in de risico’s die voor uw organisatie van belang zijn en hoe u deze risico’s beheerst.

Na afloop van de opleiding

 • kent u de theoretische kaders van risicomanagement;
 • heeft u een basisversie van een risicoprofiel voor uw instelling opgesteld;
 • kent u de theoretische kaders van integraal crisis- en veiligheidsmanagement;
 • bent u in staat om gebruik te maken van diverse geavanceerde methoden en technieken met betrekking tot bovenstaande aandachtsgebieden;
 • weet u deze zaken toe te passen in de bestaande management/rapportagestructuur;
 • weet u risico-, crisis- en veiligheidsmanagement te implementeren in uw zorgorganisatie.

Voor wie?
Deskundige docenten nemen u mee door de theorie en laten u risicomanagement in de praktijk ervaren aan de hand van uw eigen instelling. Dankzij de modulaire opbouw van de training is het mogelijk om de stof in delen te volgen, afhankelijk van uw ervaring, kennis en behoeften. De training is relevant voor iedere professional die met risicomanagement te maken heeft. Of dat nu vanuit een bestuurlijke of toezichthoudende rol is of meer uitvoerend, zoals bij controllers en financieel managers.

Risico- en veiligheidsmanagement in de zorg
Dag 1: Risicomanagement

 • Introductie
 • Afbakening onderwerp en terminologie risicomanagement
 • Risicomanagement-raamwerken
 • Methoden en technieken
 • Risicomanagement en besluitvorming
 • Organisatiespecifieke risico’s en beoordeling van deze risico’s
Na de eerste dag beschikt u op hoofdlijnen over een risicoprofiel van uw zorginstelling.
 

Dag 2: Specifieke verdieping veiligheids- en crisismanagement voor de zorgsector, verzorgd door het COT, Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement

 • Introductie
 • Sturen op veiligheid: Realistische veiligheidsvisie en (bestuurlijk) dashboard veiligheid
 • Omgaan met incidenten en calamiteiten: Calamiteitonderzoek
 • Crisismanagement
 • Management van de bedrijfscontinuïteit

De opleiding wordt in Houten gegeven van op 28 en 29 november 2017. Kosten: EUR 2.150,- (inclusief één overnachting). Aon-klanten, leden van de NVZD of vereniging HEAD (en/of directe collega’s) betalen EUR 2.050,-.

Aanmelden
Meld u aan via het aanmeldformulier.

De Aon Academy
De Aon Academy biedt up-to-date en praktijkgerichte opleidingen, deskundigheidstoetsen, masterclasses en seminars.