Netherlands

Opleiding voor Risicomanagement in het onderwijs

 

3-daagse training; 5, 6 en 7 april

Risicomanagement is voor veel onderwijsinstellingen een actueel thema. Bestuurders en toezichthouders voelen de uitdaging om aantoonbaar invulling aan risicomanagement te geven. Het gaat daarbij niet alleen om financiële risico’s of discussies rondom de weerstandscapaciteit, maar ook over het beheersen van situaties waarbij privacygevoelige informatie op straat komt, veiligheidsincidenten en de financiering van bijvoorbeeld langdurig verzuim of financiering van grote projecten. Dergelijke incidenten zijn in de eerste plaats erg vervelend voor de eventuele gedupeerden. Onderwijsinstellingen doen er dan ook alles aan om incidenten zoveel mogelijk te voorkomen.

Het onverwachte is meestal moeilijk te voorkomen, maar u kunt er wel adequaat op voorbereid zijn. Wilt u effectief risicomanagement leren toepassen door het creëren van inzicht en het beheersbaar maken van risico’s? Schrijf u dan nu in voor de 3-daagse Aon-training ‘Risicomanagement in het onderwijs’.

Aon Academy
Tijdens deze training bieden experts van Aon u concrete handvatten en inspiratie om meer toegevoegde waarde uit uw risicomanagement te halen. We laten zien hoe u inzicht krijgt in de risico’s die voor uw organisatie van belang zijn en hoe u deze risico’s beheerst.

Na afloop van de opleiding:

 • Kent u de theoretische kaders van risicomanagement;
 • Weet u deze theorie pragmatisch toe te passen;
 • Bent u in staat om gebruik te maken van diverse geavanceerde methoden en technieken;
 • Weet u het risicomanagementproces in te passen in de bestaande managementstructuur;
 • Weet u het risicomanagementproces te implementeren in de organisatie;
 • Kent u de onderwijs-specifieke aandachtspunten in relatie tot het risicomanagementproces.

Voor wie?
De training is relevant voor iedere professional die met risicomanagement te maken heeft. Of dat nu vanuit een bestuurlijke of toezichthoudende rol is of meer uitvoerend.

Deskundige docenten nemen u mee door de theorie en laten u risicomanagement in de praktijk ervaren aan de hand van een casus. Dankzij de modulaire opbouw van de training is het mogelijk om de stof in delen te volgen, afhankelijk van uw ervaring, kennis en behoeften.

Programma Risicomanagement in het onderwijs
Dag 1. De basisprincipes van risicomanagement

 • Introductie
 • Afbakening onderwerp en terminologie risicomanagement
 • Risicomanagement-raamwerken
 • Concrete invulling – minimale eisen

Dag 2. Verdieping van het risicomanagementproces

 • Introductie
 • Geavanceerde methoden en technieken
 • Cultuur en communicatie
 • Risicomanagement en besluitvorming
 • Handreiking Risicobeheersing (HBO-raad)
 • Gastbijdrage externe docenten

Dag 3. Specifieke verdieping voor het onderwijs

 • Introductie
 • Branchcode Governance
 • Een crisis treft jouw school, en dan?
 • Educational governance
 • Ervaringen uit de praktijk - praktijkcasus onderwijsinstelling

De opleiding wordt centraal in Nederland gegeven. De kosten bedragen EUR 2.250,-- (inclusief twee overnachtingen).