Netherlands
Aon Global Risk Consulting

Aon Global Risk Consulting

 

Waardecreatie met Risk Management

Goed risk management zorgt voor bescherming tegen onverwachte tegenvallers. Hierdoor zijn de resultaten stabieler en is de waardering door aandeelhouders hoger. In tijden van crisis blijkt de toegevoegde waarde van risk management nog groter. Onderzoek laat zien dat hoe beter het risk management van een onderneming is, hoe beter de financiële resultaten zijn. Daarmee is risk management dus geen kostenpost of ‘compliance issue’ maar een activiteit die concreet waarde toevoegt.

 

Aon Global Risk Consulting (AGRC) kent een tweetal specialismen: Risk Management en Risk Finance. Deze onderdelen zijn nauw met elkaar verweven. Binnen het risk management team worden risico’s geïdentificeerd en waar gewenst ook gekwantificeerd. Na deze kwantificering kunnen risk finance consultants voor u nagaan welke financieringsstrategie het beste hierbij past. Voor meer informatie bezoek de websites.

 

 
 

 

Actueel

 

 

AGRC Risk Impact

 
 

Risk Impact is een uitgave van Aon Global Risk Consulting (AGRC), waarin de actuele risico’s en hun potentiële impact voor het Nederlands bedrijfsleven worden besproken. Iedere maand blikken we terug: wat speelt er in de wereld, wat betekent dit voor u en wat kunt u doen om de impact op uw bedrijf te beheersen en beperken?


Eerdere edities  
 
 

Global Risk Management Survey

 
 

De Aon Global Risk Management Survey is een tweejaarlijkse enquête van Aon uitgevoerd onder risicomanagers en financieel verantwoordelijken. Dit onderzoek is uitgevoerd onder meer dan 1400 organisaties uit 70 landen en behelst kwalitatieve en kwantitatieve risicoaspecten.


Lees meer  
 
 

Events