Netherlands
Seminar Arbeidsongeschiktheid en verzuim: risico’s, nieuwe inzichten en de juiste aanpak voor 12 jaar | Aon

Seminar Arbeidsongeschiktheid en verzuim

 

Risico’s, nieuwe inzichten en de juiste aanpak voor 12 jaar

Minder verzuim in uw organisatie: natuurlijk streeft u daarnaar. Waarschijnlijk heeft u zelfs al heel wat maatregelen genomen. Toch kan het altijd beter.

Als werkgever bent u tot wel 12 jaar verantwoordelijk voor de kosten van langdurig zieke medewerkers. Sinds 2014 geldt dat ook voor werknemers in tijdelijke dienst. En vanaf 2017 worden de WGA Vast en WGA Flex helemaal samengevoegd in één nieuwe premie.

Het zorgt ervoor dat werkgevers steeds meer geconfronteerd worden met de gevolgen van verzuim, langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid. Maatschappelijke trends, financiële ontwikkelingen, vergrijzing en ontgroening, het verhogen van de pensioenleeftijd en technologische ontwikkelingen vragen meer dan ooit om doordacht beleid rond verzuim en arbeidsongeschiktheid. Met de juiste maatregelen krijgt u grip op deze risico’s, kunt u kosten besparen en blijven uw medewerkers duurzaam inzetbaar.

Tijdens het seminar ‘Arbeidsongeschiktheid en verzuim: risico’s, nieuwe inzichten en de juiste aanpak voor 12 jaar’, behandelt Aon de volgende thema’s. Het seminar wordt kosteloos aangeboden.

Klik hier voor het programma en aanmelden.

Hoe beheerst u de risico’s en kosten voor WGA en Ziektewet?
Sinds 2014 draagt u maximaal 12 jaar de lasten voor alle werknemers die in een arbeidsongeschiktheidssituatie terechtkomen. In 2017 verandert de Werkhervattingsregeling voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) als gevolg van aanpassingen in de WWZ en de wet BeZaVa opnieuw fors. Hoe krijgt u inzicht in uw risico’s en wat kunt u doen om ze te beperken en financieren? Hoe houdt u regie en hoe kunt u arbeidsongeschiktheid voorkomen?

Hoe zorgt u ervoor dat uw medewerkers de juiste zorg krijgen?
Hoe fitter uw werknemers, hoe hoger hun productiviteit en des te lager het verzuim en de arbeidsongeschiktheid in uw organisatie. Heeft uw werknemer toch zorg nodig, dan wilt u zeker weten dat hij die vergoed krijgt. Het aanbod van zorgverzekeringen wordt steeds ingewikkelder. Hoe helpt u uw werknemers om een goede zorgverzekering af te sluiten en voorkomt u dat zorgkosten bij u als werkgever worden neergelegd? Is uw zorgcollectiviteit al onderdeel van uw gezondheidsbeleid?

Hoe blijven medewerkers duurzaam inzetbaar?
De zorg voor een gemotiveerde, betrokken werknemer met een gezonde levensstijl is een gedeelde verantwoordelijkheid van werknemers én werkgevers. Heeft u een duidelijke visie en doelstellingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid? En hoe betrekt u uw werknemers daarbij en zorgt u dat zij het beleid volledig steunen?