Netherlands

Kennissessie impact wijzigingen sociale zekerheid

 

Op de hoogte van WGA-stelselwijzigingen

De verregaande privatisering van de sociale zekerheid in Nederland zorgt ervoor dat u steeds meer wordt geconfronteerd met de gevolgen van verzuim, langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid. Ook in 2016 staat u voor een belangrijke keuze tussen publiek of privaat verzekeren. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is namelijk voornemens om het WGA-financieringsstelsel per 1 januari 2017 ingrijpend te wijzigen. Daarbij worden de WGA-vast en WGA-flex samengevoegd tot één premie en één risico. Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat u in 2016 al diverse stappen moet doorlopen om voorbereid te zijn op deze samenvoeging.

Wat kunt u tijdens deze kennissessie verwachten?
U wordt geïnformeerd over de gevolgen van de ontwikkelingen in de sociale zekerheid en hoe u zich moet voorbereiden op de keuzes die u in 2016 moet maken. Daarbij krijgt u onder andere antwoord op de volgende vragen:

  • Wat is de impact van de wijzigingen in de sociale zekerheid voor uw organisatie?
  • Hoe krijgt u inzicht in de (financiële) risico’s en wat kunt u doen om deze te beperken en beheersen?
  • Welke stappen moet u doorlopen om uw huidige processen en beleid op het gebied van verzuim en arbeidsongeschiktheid aan te passen?

Data en locaties
Binnenkort vindt u hier de nieuwe data voor het najaar.