Netherlands
Nieuwe pensioenregels | Aon

Nieuwe pensioenregels

Op 1 januari 2015 worden nieuwe pensioenregels van kracht. Deze regels hebben een verdere beperking van de pensioenopbouw tot gevolg. Daarnaast wordt het pensioengevend salaris gemaximeerd. Door de nieuwe regels moeten veel pensioenregelingen (weer) aangepast worden.

Nieuwe pensioenwetgeving
Het komt allemaal door twijfels over de houdbaarheid van het Nederlandse pensioenstelsel. De afgelopen jaren was er onzekerheid over de vraag of wij onze pensioenregelingen nog wel kunnen betalen. Dit heeft geleid tot nieuwe pensioenwetgeving. U dient voorbereid te zijn op de fiscale veranderingen die per 1 januari 2015 op u afkomen. Het is voor u belangrijk om te weten of uw pensioenregeling voldoet aan deze nieuwe fiscale regels.

Wet Verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd
Wat is er al gebeurd? Per 1 januari 2014 is de pensioenrichtleeftijd in de pensioenregelingen van 65 jaar naar 67 jaar gegaan. Op die datum zijn de opbouwpercentages voor de pensioenopbouw verlaagd. Bij eindloonregelingen ging het opbouwpercentage omlaag van 2% naar 1,9%. Bij middelloonregelingen ging de opbouw omlaag van 2,25% naar 2,15%, en voor beschikbare premieregelingen zijn de premiepercentages verlaagd.

Naast de wijzigingen in de pensioenregelingen zal op grond van de Wet Verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (Wet VAP) de pensioenleeftijd van de AOW de komende jaren stap voor stap verder worden verhoogd.

Wijzigingen per 1 januari 2015
Met ingang van 1 januari 2015 wordt het fiscale regime verder versoberd. De maximale opbouwpercentages worden dan verder verlaagd naar 1,657% voor een eindloonregeling en naar 1,875% voor een middelloonregeling. Ook voor beschikbare premieregelingen gelden straks nieuwe premiepercentages.

Maximum pensioengevend salaris
Met ingang van 1 januari 2015 verandert er overigens meer. Er zal een maximum salaris komen op grond waarvan een pensioen kan worden berekend dat fiscaal wordt ondersteund. Heeft een werknemer een bruto salaris van meer dan honderdduizend euro? Dan is het niet mogelijk om over het meerdere fiscaal vriendelijk pensioen op te bouwen. Voor het deel boven honderdduizend euro komt een nieuwe fiscale regeling.De wijzigingen in een overzicht
In onderstaande tabel ziet u de belangrijkste wijzigingen die per 1 januari 2014 en 1 januari 2015 van kracht zijn:

 

Vanaf
1 januari 2015

In 2014

Tot en met
31 december 2013

Pensioenrichtleeftijd

67 jaar

67 jaar

65 jaar

Maximaal opbouwpercentage:

 

 

 

* Middelloon

1,875%

2,15%

2,25%

* Eindloon

1,657%

1,90%

2,00%

Maximaal pensioengevend salaris

Euro 100.000

Geen maximum

Geen maximum


Contact

Deel deze pagina

Volg Aon Nederland