Netherlands
Pensioen

Pensioen

 

Op welke leeftijd krijg ik AOW?

De leeftijd waarop u recht heeft op een AOW-uitkering was 65 jaar. Omdat de pensioenkosten toenemen gaat de AOW-leeftijd geleidelijk omhoog naar 67 jaar en 3 maanden.

 

Op de site van het SVB leest u o.a. meer over:

 • De verhoging van de AOW-leeftijd
 • Uw verwachte AOW-leeftijd
 • Informatie over de Algemene Ouderdomswet (AOW)
 • Bedragen AOW
 • Ouders en AOW
 • Samenwonen en AOW
 • AOW en buitenland
 • AOW en vakantiegeld
 • Extra bedrag naast AOW

 

Belasting
In het jaar dat u AOW ontvangt, krijgt u te maken met een aanpassing van de belastingtarieven:

 
 
 • U betaalt geen AOW-premie meer vanaf de maand waarin u AOW ontvangt. In de maanden vóór uw verjaardag betaalt u nog wel AOW-premie.
 • Vanaf het jaar dat u AOW ontvangt, betaalt u een aangepast belastingtarief over uw jaarinkomsten

 

Tarieven en belastingschijven 2017 vanaf de maand dat u de AOW gerechtigde leeftijd bereikt of ouder bent:

         
Hoogste inkomen van   Maar niet hoger dan   Belastingtarief
EUR -   EUR 19.982   18.65%
EUR 19.982   EUR 33.791   22,90%
EUR 33.791   EUR 67.073   40,80%
EUR 67.073       52,00%

Pensioen in buitenland
Wanneer u in het buitenland woont of gaat wonen kunnen eveneens belastingen en premies geheven worden op uw pensioen. Afhankelijk van het belastingverdrag kunt u een verzoek voor vrijstelling van heffing loonbelasting en premie volksverzekeringen indienen bij de Belastingdienst Particulieren Buitenland te Heerlen.