Netherlands

Pensioen

 

Werknemer

Wij adviseren en begeleiden de werknemer bij de aanwending van het pensioenkapitaal.

Dit houdt in dat wij:

  • Uw werknemer voorzien van informatie over de mogelijkheden van de aanwending van het opgebouwde pensioenkapitaal en beantwoorden telefonisch en schriftelijk zijn/haar vragen met betrekking tot de pensioenverzekering(en).
  • bij verschillende verzekeraars offertes voor uw werknemer opvragen.
  • ongeveer vier weken vóór de expiratiedatum een voorstel verstrekken. Omdat er tussen verzekeraars behoorlijke verschillen bestaan tussen de hoogte van de pensioenuitkering die kan worden ingekocht uit het pensioenkapitaal, doen wij vooraf een op maat gemaakt marktonderzoek. Zo heeft uw werknemer de zekerheid dat hij/zij een aanbieding krijgt die het beste aansluit bij uw wensen, tegen het scherpste tarief in de markt.

Heeft uw werknemer een beleggingspolis?

  • Twee weken na de pensioendatum van de werknemer informeren wij uw werknemer over de hoogte van het definitieve kapitaal.
  • Wij dragen zorg voor alle administratie betreffende de nieuwe polis en controleren na ingang van de polis of het pensioen correct en op tijd wordt uitgekeerd.

Kosten
EUR 849 voor schriftelijk advies, EUR 250 extra voor een persoonlijk gesprek.

Aanvragen van een vrijblijvende offerte
Om een zo volledig mogelijk onderzoek te doen naar de mogelijkheden en tot een zo voordelig mogelijke uitkering te komen hebben wij een aantal documenten van uw werknemer nodig die van toepassing zijn voor een passend advies. Uw werknemer kan deze downloaden en per email versturen naar RFM-leven@aon.nl. Uiteraard kan uw werknemer ze ook naar ons terugsturen per post. Een postzegel is niet nodig. Antwoordnummer 2073, 3000 VB Rotterdam.

  • Op dit formulier kan de werknemer zijn/haar keuzes kenbaar maken en eventuele opmerkingen met betrekking tot het pensioen doorgeven. Op ditzelfde formulier kan worden aangeven of er elders nog pensioenverzekeringen op kapitaalbasis expireren. Het samenvoegen van de uitkeringen van alle verzekeringen kan een hogere uitkering opleveren.
  • Wilt u uw werknemer dit klantprofiel laten invullen, ondertekenen en retour sturen? Dit in verband met de Wet Financieel Toezicht. Met dit document kunnen wij de werknemer een passend advies geven. De gegevens die hij/zij invult op het klantprofiel worden alleen voor interne doeleinden gebruikt en niet aan derden verstrekt.
  • Een geboortebewijs en eventueel een geboortebewijs van de partner, door middel van een kopie van paspoort/identiteitskaart of rijbewijs voorzien van de datum en handtekening*.

*Als een kopie van een geldig identiteitsbewijs of rijbewijs wordt opgestuurd, dan graag ook een kopie van de achterkant van de identiteitskaart of het rijbewijs maken.