Netherlands

Offerte aanvraagformulier VvE-pakketpolis


Gegevens vereniging
Vereniging van Eigenaren:
Naam administrateur / contactpersoon:
Adres:
Postcode en Plaats:
Telefoonnummer:
Emailadres:
Bank/Giro nummer:
 
Gegevens van het gebouw
Herbouwwaarde: Euro
Bestemming:
Omvang woningen in percentage van de totale herbouwwaarde:
Straatna(a)m(en) Huisnummer(s):  
     
Gewenste dekking

Selecteer welke rubrieken verzekerd moeten worden

Rubriek A = Uitgebreide gevaren verzekering, incl. inductie
Rubriek B = Aansprakelijkheid als gebouweigenaar
Rubriek C = Glasbreuk
Rubriek D = Rechtsbijstand

 (gebruik de CTRL toets om meerdere te selecteren) 
Aanvullend:
Rubriek E = Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
 
Rubriek E
 
Huidige verzekering
Verzekeringsmaatschappij:
Polisnummer maatschappij:
Contractsvervaldag:
 
Schadehistorie
Welke schaden hebben zich de afgelopen 5 jaar voorgedaan?
Graag een opgave van de schadesoort en de uitgekeerde schadevergoeding.
Schadesoort: Uitgekeerde schadevergoeding:
1 Euro
2 Euro
3 Euro
4 Euro
5 Euro