Netherlands

Franchise

 

WGA Vast en WGA Flex: uitstel tot 1 januari 2017

De samenvoeging van WGA Vast en WGA Flex is met 1 jaar uitgesteld. In een brief aan de Tweede Kamer van 20 februari jl. heeft de Minister van SZW dit aangekondigd. Daardoor bent u als werkgever dus nog een jaar langer publiek verzekerd. Maar uitstel is geen afstel!

De samenvoeging van de WGA Vast en de WGA Flex houdt in dat deze twee risico’s vanaf 2017 als één worden gezien. Als werkgever moet u voor die tijd een keuze maken: wilt u dat risico privaat ( via verzekeraar) of publiek ( via UWV) verzekeren? Bij publieke verzekering betaalt u dan een gedifferentieerde premie. Verzekert u privaat, dan bepaalt u zelf de dekking en uw eigen risico, en daarmee uw verzekeringspremie.

Wat zijn de gevolgen?
Deze nieuwe regeling stond gepland voor 1 januari 2016, maar wordt nu vrijwel zeker uitgesteld tot begin 2017. Op dit moment onderzoeken wij de consequenties van dit voorstel. Zodra die helder op een rij staan, hoort u dat direct van ons. Voorlopig gaan wij ervan uit dat u voor:

  • WGA Flex (instroom in de WGA via de Ziektewet) in 2016 verplicht publiek verzekerd blijft;
  • WGA Vast (instroom in de WGA vanuit vast contract) per 1 januari 2016 wederom kunt kiezen tussen private of publieke verzekering.

Uitstel, géén afstel!
Toch blijft het voor werkgevers van belang dat u zich goed voorbereidt op het komende keuzemoment. Voor de WGA Vast geldt dat u bij publieke verzekering een veel hogere (gedifferentieerde) premie betaalt dan aan uitkeringslasten. Kiest u voor eigenrisicodragerschap, dan neemt u de regie in eigen hand. U kunt dan zelf bepalen welke verzekering u afsluit om uw risico’s te beperken en te beheersen.

Onnodige lasten voorkomen
Voor de WGA Flex blijft u opnieuw een jaar publiek verzekerd. Wij verwachten dat door het uitstel de premie met gemiddeld een derde zal stijgen. Dit komt doordat de premie van 2016 een extra refertejaar beslaat: het betreft hier dan alle uitkeringslasten vanaf 2012 tot en met 2014. Door eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet krijgt u mogelijkheden om instroom in de WGA Flex te beperken. Door beschikkingen van het UWV nauwkeurig te controleren op dagloonberekeningen en op het arbeidsongeschiktheidspercentage kunt u onnodige financiële lasten voorkomen.

Meer informatie?
Aon kan u ondersteunen bij het beperken en beheersen van uw risico’s én het maken van de juiste keuze tussen de diverse financieringsvormen. Heeft u vragen over de WGA Vast en Flex, neemt u dan gerust contact op met onze experts. Zij informeren u graag. U kunt contact op nemen met onze Program Manager Robert Spaan.