Netherlands

Het Gemeente Protectie Plan

Analyse en aanpak van risico's


De overheid wil steeds meer verantwoordelijkheden aan de gemeenten overdragen. Gemeenten moeten intensiever samenwerken en mogelijk fuseren. Dat brengt een groei aan uiteenlopende risico's met zich mee. Daarnaast worden gemeenten kwetsbaarder omdat er flink bezuinigd moet worden op mensen en middelen. Het huidige risicomanagement wordt flink op de proef gesteld. Is het toekomstbestendig of zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk?

Het managen van risico's is een dynamisch proces. Risico's veranderen voortdurend en nieuwe bedreigingen ontstaan. Een gemeente moet voorbereid zijn op calamiteiten en ervan opaan kunnen dat over elk risico vooraf is nagedacht.

Risicoanalyse en aanpak
Hiaten in het risico- en crisismanagement kunnen na een calamiteit enorme en onvoorziene kostenposten opleveren. Het is voor een gemeente complex om op elk gebied zelf vinger aan de pols te houden. Het Gemeente Protectie Plan helpt u daarbij. Het geeft u inzicht in de huidige staat van uw risico- en crisismanagement. Na een grondige analyse krijgt u advies, kunt u conclusies trekken en risicogebieden direct aanpakken.

Totaalbeeld
Met het Gemeente Protectie Plan krijgt u een totaalbeeld van hoe uw gemeente er voor staat. Zo analyseren wij ook de kwaliteit en aanwezigheid van verzekeringen voor mensen, middelen en vermogen. Het geeft u inzicht waar hiaten zitten, mogelijke doublures en waar u geld kunt besparen. Aon komt met doelgerichte oplossingen die tot de beste in de markt behoren. U wordt door een vast team van specialisten geholpen bij het maken van doordachte keuzes.

De voordelen
  • Overzicht van alle risico's die de gemeente loopt;
  • Grondige analyse van de aanwezige voorzieningen voor mensen, middelen en vermogen;
  • Gericht advies ter verbetering van het risico- en crisismanagement;
  • Concrete oplossingen om risico's te financieren;
  • Vast aanspreekpunt.

Contact