Netherlands

Gezondheidszorg

 

Risico's en zorg, twee zaken die hand in hand gaan

Door vele veranderingen zijn de risico’s in de gezondheidszorg sterk toegenomen. Hierdoor moeten zorginstellingen meer en meer hun ondernemerskwaliteiten laten zien. Het adequaat managen van risico's en die zorgvuldig nemen, hoort daarbij. Dit vraagt om meer specialistische kennis en vereist bepaalde competenties van medewerkers en het management. Zodat uw zorginstelling zich onderscheidt in de gezondheidszorg.

Risicomanagement
Risicomanagement werkt voor u als dit correct is afgestemd op de ambities van uw zorginstelling. Hierdoor creëert u een eigen visie en worden er kansen zichtbaar. De meest efficiënte wijze om goed risicomanagement te realiseren, is door juiste expertise en begeleiding. Aon bezit branchespecifieke kennis en geeft onafhankelijk advies. Niet voor niets vertrouwen al vele zorginstellingen in Nederland op Aon voor verzekeringen en risico- en crisismanagement.

Verzekeringen en schadebehandeling voor zorginstellingen
Zorginstellingen hebben te maken met ingrijpende marktontwikkelingen zoals toegenomen concurrentie, druk op de financiering en de impact van de vergrijzing van het personeelsbestand. Aon biedt een compleet dienstenpalet om deze ontwikkelingen te managen. Zowel met gericht advies als (specifieke) verzekeringsoplossingen. Denk bijvoorbeeld aan een (medische) aansprakelijkheids-, exploitatiekosten- of een CAR-verzekering. Ontstaat er onverhoopt een schade of claim, dan kunt u vertrouwen op het 'dedicated' en ervaren Aon-schadeteam 'gezondheidszorg'.

(Nog geen) klant bij Aon en alles willen weten over verzekeringen bij zorginstellingen? Schrijf je dan in voor de Opleiding Verzekeringen in de Zorg.

Digitalisering & grootschalige dataverwerking
De toepassing van nieuwe technologie biedt ongekende mogelijkheden voor betere en efficiëntere zorg. Primaire zorgprocessen raken steeds verder geautomatiseerd, of het nu gaat om medicijnverstrekking, domotica of medische instrumenten. Ook worden E-health-toepassingen meer en meer staande praktijk.

Uiteraard biedt voortschrijdende digitalisering en dataverwerking ook nieuwe risico’s met zich mee. Denk hierbij aan de afhankelijkheid van een ongestoord functionerende ICT voor de meest acute zorgprocessen. Of aan de grote afhankelijkheid van leveranciers voor bijvoorbeeld onderhoud aan medische instrumenten, applicaties of datawarehousing.

Daarnaast biedt het op steeds grotere schaal verzamelen, veredelen en delen van medische persoonsgegevens een steeds groter risico. Alle instellingen worden hierdoor geconfronteerd met informatiebeveiligings- en privacyrisico’s. Temeer in het licht van steeds stringenter (Europese) privacywetgeving. Vanuit een team van ervaren risicomanagementadviseurs, helpt Aon instellingen de grip op risico’s als gevolg van digitalisering en dataverwerking te versterken en zo de impact van deze nieuwe risico’s te beperken. Meer info >>

Crisismanagement
Zoals een risico geen ramp mag worden, mag een incident geen crisis worden. Goed risico- en crisismanagement begint bij inzicht in uw risico's. Het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT), dochteronderneming van Aon, ondersteunt zorginstellingen bij specialistische veiligheidsvraagstukken. Door ondersteuning, overzicht en de best passende, verzekeringsoplossingen kunt u weloverwogen stappen nemen. Samen met Aon, dé grootste en onafhankelijke verzekeringsmakelaar in de gezondheidszorg.

Met zorg kennis delen
Aon deelt zijn kennis en specialisme met:

  • Ziekenhuizen
  • Gezondheidszorg (GZ)
  • Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)
  • Verzorging Verpleging Thuiszorg (VVT)
 

Thema's

Onbehoorlijk bestuur wordt aangepakt
Mede vanwege de wijzigende wet- en regelgeving kan gesteld worden dat het risico dat een bestuurder aansprakelijk wordt gehouden voor onbehoorlijk bestuur toeneemt. Wat betekent dit voor de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

Lees meer  

 

Onverzekerden in de GGZ
Ook uw instelling heeft ongetwijfeld te maken met cliënten zonder zorgverzekering, die toch zorg nodig hebben. U móet ze hulp bieden, maar de kosten zijn voor uw rekening. Wat kunt u doen om op deze kosten te besparen?

Lees meer  


Bouwrisico's van al uw projecten op één polis
Op uw zorglocatie(s) heeft u regelmatig te maken met onderhoud, verbouwing, of nieuwbouw. Veel instellingen kiezen ervoor de bouwrisico's via de aannemer te verzekeren. Maar weet u zeker dat de dekking en voorwaarden passen bij uw situatie?

Lees meer  


Realistische veiligheid in de zorg
Herkent u dit? Miljoenen geïnvesteerd in veiligheid en toch breekt er brand uit. Medewerkers worden intensief geïnstrueerd, maar in de hectiek ontstaat nalatig gedrag. Met als gevolg, onvoorziene schade en het uitblijven van resultaten van de geïnvesteerde veiligheid.

Lees meer  


Clinical Risk Assessment
Internationale studies en onderzoeksprojecten van Aon tonen aan dat de kosten van (medische)incidenten een forse impact hebben op de resultaten van een zorginstelling.

Lees meer