Netherlands
Retail & Wholesale

Risico's en Retail & Wholesale: twee zaken die hand in hand gaan

 

Door integratie van supply chains, aanpassingen in bedrijfsmodellen, toegenomen nadruk op reputatiemanagement en verschuivingen in online en offline verkopen, zijn de risico’s in de Retail en Wholesale-sector toegenomen en op een aantal onderdelen gewijzigd. Hierdoor worden retailers en wholesalers gedwongen om ondernemender en innovatiever te werk te gaan. Het adequaat managen van risico's en die zorgvuldig nemen, hoort daarbij.

 

Dit vraagt om meer specialistische kennis en vereist bepaalde competenties van medewerkers en het management. Zodat uw onderneming zich onderscheidt in de retail- en wholesale-sector.

Risicomanagement
De meest efficiënte wijze om goed risicomanagement te realiseren, is door de juiste expertise en begeleiding in te zetten. Aon bezit branchespecifieke kennis en geeft onafhankelijk advies. Niet voor niets vertrouwen al vele retailers en wholesalers in Nederland en in het buitenland op Aon voor verzekeringen en risico- en crisismanagement. Lees meer >>

Verzekeringen en schadebehandeling voor retailers en wholesalers
retailers en wholesalers hebben te maken met ingrijpende marktontwikkelingen zoals toegenomen concurrentie, druk op de financiering en de impact van de vergrijzing van het personeelsbestand. Aon biedt een compleet dienstenpalet om deze ontwikkelingen te managen. Zowel met gericht advies als (specifieke) verzekeringsoplossingen. Ontstaat er onverhoopt een schade of claim, dan kunt u vertrouwen op het 'dedicated' en ervaren Aon-schadeteam 'Retail & Wholesale'.

Digitalisering & grootschalige dataverwerking
De toepassing van nieuwe technologie biedt ongekende mogelijkheden, maar brengt ook (nieuwe) risico’s met zich mee. Retailers en wholesalers worden geconfronteerd met informatiebeveiligings- en privacyrisico’s. Zeker gezien de invoering van de Europese privacywetgeving GDPR. Aon helpt retailers en wholesalers de grip op risico’s als gevolg van de digitalisering en dataverwerking te versterken en zo de impact van deze nieuwe risico’s te beperken.

Crisismanagement
Zoals een risico geen ramp mag worden, mag een incident geen crisis worden. Goed risico- en crisismanagement begint bij inzicht in uw risico's. Het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT), dochteronderneming van Aon, ondersteunt retailers en wholesalers bij specialistische veiligheidsvraagstukken. Door ondersteuning, overzicht en de best passende verzekeringsoplossingen kunt u weloverwogen stappen nemen.

 

Retail

Retail groeit weer, maar het veranderde consumentengedrag, de toegenomen transparantie en de vergrijzing maken de concurrentie scherper; ook tussen winkelgebieden waar leegstand daalt. De opkomst van horeca en nieuwe interessante mengvormen van retail en horeca zijn hier onder andere debet aan.

Lees verder ›

 

Groothandel

De groothandelbranche is erg onderhevig aan veranderingen. De concentratie van logistieke activiteiten in grotere distributiecentra, al dan niet volledig geautomatiseerd, in combinatie met een sterke behoefte vanuit de afnemers voor online verkoop en 24/7-delivery, hebben invloed op de risico’s van de bedrijven in de groothandel. De juiste keuzes hierin geven u een voorsprong op de concurrentie.

Lees verder ›

 
 
 

Papier

Aon heeft, als geassocieerd lid van de FNOI, speciale verzekeringsproducten ontwikkeld voor papierrecyclingbedrijven, zoals een brandverzekering in combinatie met technische begeleiding van Aon Risk Control. Het doel is het voorkomen van een (brand)calamiteiten. Mocht dit onverhoopt toch gebeuren dan handelt ons schadeteam dit van a tot z af.

Lees verder ›

 

Koel- en Vriesbedrijven

Aon heeft, als geassocieerd lid van de Nekovri, speciale verzekeringsproducten ontwikkeld voor koel- en vriesbedrijven, zoals de Nekovri-brandverzekering in combinatie met technische begeleiding van Aon Risk Control. Het doel hiervan is het voorkomen van een calamiteit zoals een brand. Mocht dit onverhoopt toch gebeuren dan handelt ons schadeteam dit van a tot z af.

Lees verder ›

 
 
 

Supermarkten

Als supermarkt-ondernemer denkt u liever niet aan de risico's die u loopt. Natuurlijk, ondernemen is risico lopen. Maar u wilt eerst en vooral met klanten en personeel bezig zijn, over uw assortiment nadenken en marketingacties voorbereiden. Gelijk heeft u. Toch is het goed om ook bij de risico's stil te staan. Aon neemt u die zorg graag uit handen.

Lees verder ›

 

Franchise ondernemer

Als franchiseondernemer denkt u liever niet aan de risico's die u loopt. Natuurlijk, ondernemen is risico lopen. Maar u wilt eerst en vooral met klanten en leveranciers bezig zijn, over uw assortiment nadenken en marketingacties voorbereiden. Gelijk heeft u. Toch is het goed om ook bij de risico's stil te staan. Aon neemt u die zorg graag uit handen.

Lees verder ›