Netherlands

Meldplicht Datalekken: sinds 1 januari ook voor u

 

Sinds 1 januari geldt de Meldplicht Datalekken. Organisaties die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens, zijn voortaan verplicht om een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) te melden. Vaak moeten zij ook degene(n) informeren van wie de gelekte persoonsgegevens zijn. De wet kan grote financiële gevolgen voor uw organisatie hebben.

Het fenomeen ‘datalek’ is breed gedefinieerd. Daardoor krijgt u al snel met de meldplicht te maken. Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens zonder dat dit uw bedoeling is. Voorbeelden van een datalek zijn o.a. een verloren USB-stick of laptop, een hacker die databestanden steelt, een virus of schadelijke software die persoonsgegevens aantast of een e-mail met privacy-gevoelige gegevens die verstuurd is naar een onjuiste persoon.

Kosten lopen snel op
De kosten van cybercriminaliteit bedragen in Nederland zo’n EUR 8,8 miljard per jaar. En wereldwijd zelfs ca. EUR 500 miljard! Dagelijks zijn ruim 1 miljoen consumenten het slachtoffer van cybercriminaliteit. Deze cijfers spreken voor zich – en kunnen ook u raken.

Boete tot EUR 820.000 of 10% van de omzet
De Meldplicht heeft ingrijpende gevolgen. Want de sancties zijn enorm. Heeft uw organisatie niet voldoende gedaan om de data te beschermen? Of werkt u niet goed mee met een onderzoek door de AP naar de oorzaak en gevolgen van de diefstal of lekkage? U riskeert dan een boete van maximaal EUR 820.000 of 10 procent van de jaaromzet. Schade en claims voortvloeiend uit een datalek worden doorgaans niet gedekt door de traditionele verzekering.

Hulp en advies
Aon Verzekeringen biedt u graag hulp in de strijd tegen cyberrisico’s. Bijvoorbeeld door het opstellen van een ‘roadmap datalekken’, advies over cyberbeveiliging, hulp bij de afhandeling van cyberlekken en het afdekken van financiële risico’s met een passende verzekering. Op de website van Aon vindt u veel informatie over hoe u de cyberrisico’s kunt beheersen. Wilt u bijvoorbeeld in 3 minuten uitleg over de wet Meldplicht Datalekken, de impact van cyberrisico’s en hoe u deze kunt beheersen? Bekijk dan deze video .

Persoonlijk advies?
Onze adviseurs adviseren u graag persoonlijk over hoe uw organisatie de kans op cyberschade zo klein mogelijk kan houden. Neem contact op met onze Retail adviseurs. Wij helpen u graag.