Netherlands
Logistiek | Risicoadviezen en verzekeringen

Risicoadviezen en verzekeringen voor transport- en logistieke bedrijven

Bij transport en logistieke bedrijven staan de behandeling, vervoer en opslag van eigendommen van derden centraal. In de uitvoering hiervan kan schade aan de betreffende goederen, maar zeker ook andere schade aan derden, worden toegebracht waarvoor de dienstverlener op grond van de wet of contract aansprakelijk kan zijn. De gevolgen hiervan kunnen aanzienlijk zijn. Complexer kan het worden wanneer de dienstverlening (gedeeltelijk) wordt uitbesteed aan derden.

Onder transport- en logistieke bedrijven verstaan wij ondermeer transportbedrijven, zwaar/exceptioneel vervoer, logistieke dienstverleners, expediteurs, op- en overslagbedrijven en terminals.

De Aon-medewerkers van de unit Transport & Logistiek zijn bekend met de vele aspecten die van toepassing zijn op (contract-) voorwaarden en regels. Hierdoor kan Aon passende dekkingen aanbieden.

Aon biedt risicoadviezen en "tailor made" verzekeringsoplossingen voor transport- en logistieke bedrijven in de ruimste zin van het woord. Binnen de unit Transport & Logistiek is uitgebreide expertise aanwezig met betrekking tot de voor deze sector specifieke risico's, waaronder:

 • Aansprakelijkheid (zowel wettelijk als contractueel)
 • Aansprakelijkheid m.b.t. douanedocumenten
 • Container/traileraansprakelijkheid
 • Transportgoederenverzekering ten behoeve van opdrachtgevers
 • Werkmaterieel (materiële schade en aansprakelijkheid)
 • Charterer's liability
 • Brand/bedrijfscontinuïteit
 • Milieuaansprakelijkheid
 • Wagenpark
 • Kredietrisico's
 • Interim risk- en insurance management
 • Personeelsgerelateerde risico's

Ook adviseert Aon cliënten over contracten met opdrachtgevers en polisdekkingen. Aon geeft advies om tot de beste aansluiting te komen tussen contract en polisdekking zonder dat er sprake is van een juridisch advies.

Internationaal netwerk
Door haar uitgebreide internationale netwerk van eigen kantoren in 120 landen beschikt Aon over de benodigde kennis en ervaring. Hierdoor kunnen internationale programma's en dienstverlening aan bedrijven met vestigingen in meerdere landen opgezet worden.

Aon levert diensten die risico's:

 • Inzichtelijk maken
 • Analyseren
 • Kwantificeren
 • Financieren en/of waarderen.

Contact informatie