Netherlands
Aon voor woningcorporaties | Aon

Aon voor woningcorporaties


Hoe wapent u zich tegen de nieuwe risico's waar u als bestuurder van een woningcorporatie mee te maken heeft? Door risico's adequaat aan te pakken, bespaart u veel kosten. Aon heeft een geïntegreerde risicomanagementaanpak. Daarmee krijgt u inzicht en grip op de risico's.

We helpen woningcorporaties met:
  • Kwetsbaarheden opsporen in werkprocessen en bedrijfsvoering;
  • Risico's die impact hebben op de financiële doelstellingen in kaart brengen en beheersen;
  • Adviseren over oplossingen, zoals noodzakelijke buffers of verzekeringen. Onze producten zijn optimaal voor corporaties ingericht.
Aon adviseert en analyseert. Aon regelt wat uw organisatie nodig heeft op basis van uw individuele risicoprofiel. Bovendien werkt Aon nauw samen met Aedes. Daardoor krijgen leden van Aedes aantrekkelijke aanbiedingen.