Netherlands
Risico's voor woningcorporaties | Aon

Risico's voor woningcorporaties


De maatschappelijke verantwoordelijkheid van corporaties staat hoog op de agenda. Tegelijkertijd hebben ze minder financiële middelen. Dit betekent dat de risico's toenemen.

De risico top vijf voor woningcorporaties:
  • Minder budget voor onderhoud. Daardoor neemt het risico op incidenten toe. Dat leidt tot onvoorziene uitgaven.
  • Instabiele organisatie door reorganisaties. Dit veroorzaakt onrust en maakt corporaties kwetsbaarder.
  • De verhuurdersheffing, het toenemend aantal huurders dat niet (tijdig) de huur betaalt, afschrijvingen en lastig te verkopen grond en onroerend goed zetten de kasstroom onder druk.
  • Een hoog ziekteverzuim en onvoldoende capaciteitsontwikkeling van het huidig personeel.
  • Wisselende prioriteiten van de overheid beïnvloeden de agenda van woningcorporaties sterk.

Aan de slag


Bespaar op de kosten die deze risico's met zich meebrengen. Pak risico's adequaat aan. Aon heeft een geïntegreerde risicomanagementaanpak. Daarmee krijgt u inzicht en grip op de risico's.